Nyheter forsiden

– Et lite steg i riktig retning

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen mener forslaget til statsbudsjett er et steg i riktig retning for å utjevne forskjeller.

Søker om lov til å arbeide i Lågen

Statsforvalteren og NVE må gi tillatelse til arbeid som trengs for å lage fundament til ei midlertidig bru på Tretten.

Innlandet med fire medaljer fra Yrkes-NM 2022

Fire lærlinger kom hjem med medaljer fra Yrkes-NM 2022 som ble holdt sist uke.

Femundløpet får 500 000 kroner

Tilskuddet skal gå til TV- og medieproduksjonen av Femundløpet 2023.

Vil løfte fram psykisk helse

Psykisk helse er ett av punktene politikerne vil løfte fram i høringssvaret sitt til Helse Sør-Øst.

EU-pris til Innlandet fylkeskommune

Fylkeskommunen får prisen sammen med flere andre for samarbeid over grensen om bredbånd.

Flisa bru må forsterkes før gjenåpning

Statens vegvesen har inspisert brua og gjort nye beregninger av hvor stor belastning den kan tåle.

Innlandet blir klimatilpasning-region

Fylkeskommunen signerer avtale med EU om å støtte opp under arbeidet med klimatilpasning i Europa. 

Støtter nasjonal satsing på landbruksteknologi

Klosser Innovasjon får penger til å opprette et landslag av bedrifter innenfor landbruksteknologi.

2 millioner kroner til barne- og ungdomskultur

Pengene skal blant annet gå til prosjekter innenfor e-sport og litteratur.