Nyheter forsiden

Breie gård er freda

Breie gård i Etnedal har flere hundre år med gårdshistorie. Gården har også landets eneste freda private småkraftverk.   

Skolebarn i Gran fikk ny gang- og sykkelveg

Elever fra Trintom skole var æresgjester da fylkeskommunen markerte at skolevegen har blitt tryggere og finere.

Utvidar Grønn framtid-fondet til heile Innlandet

150 grøne forretningsidéar i Oppland har fått 50 millionar i støtte sidan 2017. No utvidast ordninga med 12 millionar.

Spør ungdommen om råd

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen vil ha råd fra ungdommen når ny kurs for Innlandet skal stakes ut.

25 millioner kroner til bredbånd i Innlandet

Ti prosjekter får fylkeskommunale midler til utbygging av bredbånd.

- Annleis og interessant

Kva skjer i hjernen til elevar som har kunst og kultur som læringsform? No er forskingsprosjektet Kunsten å lære i gong.

Satser på kompetansebygging innen tannhelse

Innlandet fylkeskommune vil fortsatt være best på tannhelse blant barn og unge. Derfor satser vi på kompetansebygging.

Skal bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter

I neste uke starter byggingen av fortau og gang- og sykkelveg langs fylkesveg 222 Tangenvegen.

3,6 millioner til næringsutvikling og kompetanseheving

Utlyser 3 millioner til regionale tilretteleggingstiltak og 600 000 til rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

105 millioner til returtre-prosjekt

Prosjektet SirkTre har fått 105,7 millioner kroner i støtte gjennom regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling.

Til toppen