Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

Ber om skjerming av lærlingene

Yrkesopplæringsnemnda i Innlandet oppfordrer alle lærebedrifter og opplæringskontor om å strekke seg langt før det gås til det skritt å permittere lærlinger.

Fylkeskommunen skal forvalte utviklingsmidla i landbruket

Fra nyttår overtok fylkeskommunen ansvaret for utviklingsmidla i landbruket frå fylkesmannen. Nå heiter dei "regionale tilretteleggingsmiddel."

Bokbussen sin skrivekonkurranse 2020

Fylkesbiblioteket inviterer alle barn på 3.-7. trinn i Innlandet til å lage tegneserie.

Fylkesmesterskap i digital drakt

Fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter går av stabelen 19. mars. I år deltar elevene i en alternativ avvikling av konkurransen.

Utbetaling av støtte til avlyste arrangement

Arrangementer som må avlyse får eventuelle fylkeskommunale tilskudd utbetalt.

Fredning av Breie gård i Etnedal

Forslag til fredning for Breie gård og kraftverk i Etnedal kommune er lagt ut til høring fram til 1. mai 2020. 

Redusert busstilbud i Innlandet fra 18. mars

Fra og med onsdag 18. mars og inntil videre vil ikke Innlandstrafikk kjøre skoleruter.

Secretsoftheice.com er verdensledende

Brearkeologien i Innlandet blir lagt merke til i hele verden. Nå vier Illustrert vitenskap hele ti sider til sikringsarbeidet. 

Reduserer antall akutt-klinikker 

Innlandet fylkeskommune reduserer antall klinikker med tilbud om akutt, nødvendig tannbehandling.

Utstrakt hånd fra fylkeskommunen

Fylkeskommunen vil bidra på de områder den kan for å holde hjulene i gang i Innlandet.

Til toppen