Nyheter forsiden

Rødgrønt flertall i skolevalget 2021

Arbeiderpartiet og Senterpartiet fikk flest stemmer, mens Fremskrittspartiet gikk mest fram ved skolevalget i Innlandet.

Norsk filminstitutt satser på bibliotekene i Innlandet

Fylkesbiblioteket har fått 100 000 kroner til formidling av dataspill.

Sørsamisk kulturarv i Innlandet

Boerne og Gåetiesijjie på sørsamisk. Melkegrop og gammetuft på norsk. Samiske boplasser besøkes med Sametinget.

Støtter overgang til løsdrift

I 2034 må alle melkebønder over på løsdrift. Prosjekt Innlandsfjøset hjelper bøndene å finne lønnsomme fjøsløsninger.

Hviletidsregler påvirker ferjedriften

Randsfjordferja har fått nye rutetider. Ferja må ha to timer stans midt på dagen på grunn av hviletidsbestemmelsene.

Nye entreprenører skal drifte fylkesveger

Fylkesvegene i Valdres, Solør, Stange, Løten og deler av Hamar blir driftet av nye entreprenører fra 1. september 2021.

Fylkesordføreren besøkte "skipsverft" i Gran

Even Aleksander Hagen og styringsgruppa for ferjeprosjektet har vært på omvisning i den nye Randsfjordferja.

Vant Mangfoldsprisen

VY Buss Gjøvik og Koan Lillehammer AS vant den regionale Mangfoldsprisen for Innlandet.

- Et vanskelig valg

Skal ulven skytes eller vernes? Skal fraværsgrensa fjernes? Det var en engasjerende skoledebatt på Vinstra vgs. tirsdag.

– Ny politikk kreves for å omstille til sirkulær økonomi

Det kreves et tettere samspill mellom næring og stat om Norge skal lykkes i det sirkulære skiftet.

Til toppen