Nyheter forsiden

Elever sammen for et sterkere naturbrukstilbud

Elever ved fylkets naturbruksskoler markedsfører programfaget naturbruk gjennom prosjektet PS!Naturbruk.

Ekstraordinær støtte til Tretten

Fylkesutvalget har vedtatt å gi en million kroner til næringslivet som er rammet av brukollapsen på Tretten.

Penger til idrett, folkehelse og turstier

Fylkesutvalget vedtok tirsdag blant annet å gi 150 000 kroner til konkurranser i skiorientering på Beitostølen.

Vazelina Bilopphøggers vant Fylkeskulturprisen

Fem fyrer med ved som har Vond rygg, såre knoker og Surfbrett på Feil side tå Mjøsa. Vi gratulerer!

Drone skal kartlegge gate i Gjøvik

Fylkeskommunen skal kartlegge fylkesveg 2388 Prost Bloms gate i forbindelse med bygging av fortau og sykkelfelt.

Enige om trafikksikker løsning på Biristrand

Torsdag ble partene i meklingen om reguleringsplan E6 Roterud-Storhove enige om flere tiltak på Biristrandvegen. 

Fagernes som internasjonalt reisemål

Nord-Aurdal kommune ønsker å undersøke om Fagernes kan bli et reisemål for turister fra hele Nord-Europa.

Mye arbeid før midlertidig bru kan monteres

Nye stålrør må monteres i Lågen og gamle pilarer må bygges om. Arbeidene i elva og ved landkarene vil ta mange uker.

Ni får stipend

Sju personer får kunstnerstipend og to får stipend for husflid og håndverk. 

Kunstopplevelser på grensa

Fylkesutvalget gir penger til et prosjekt i grenseregionen som knytter sammen kunst og reiseliv.