Nyheter forsiden

Fulgte elg, ulv og jerv i grenseområdene

Interreg-midler har gjort det mulig å gjennomføre prosjektet Grensevilt.

Anker dom etter strid om vegbygging

Striden gjelder  sluttoppgjøret etter bygging av ny fylkesveg 33 på Tonsåsen og Bjørgo.

Får 1 million til vedlikehold og skilting av kulturmiljø

Innlandet får tilskudd fra Riksantikvaren til flere ulike kulturminne-prosjekter i 2023. Bergkunst er prioritert i år. 

260 ungdommer i et samlet UKM

Flere av ungdommene skal representere Innlandet under festivalen i Trondheim 23.–27. juni 2023.

Vil du bidra til å gjøre nærområdet ditt tryggere?

Mange skal nå gjøre hagene klare til sommeren. Vet du om kravene som gjelder for hekker og trær ved offentlig veg?

Ryddet huset - fant sjelden skatt

Grete Margot Sørum i Valdres skjønte at funnet måtte leveres inn til arkeologene. 

Gir penger til operafestival

Innstillingen fra fylkeskommunedirektøren var nei, men politikerne valgte likevel å gi penger til Operafest Røykenviken.

Vinnerklassen i Bokbussens eventyrquiz er klar!

4. og 5. trinn ved Steinerskolen Gjøvik-Toten er trukket som vinner av Bokbussens eventyrquiz.

Samarbeider om brearkeologi

Så langt er det gjort 3800 funn under isen. En ny avtale skal sikre et enda mer helhetlig samarbeid om arkeologiske funn.

Ungdomsfestival om ytringsfrihet

World Expression Forum får 300 000 kroner til festival for ungdom på Lillehammer i mai.