Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

Norsk filminstitutt satser på bibliotekene i Innlandet

Fylkesbiblioteket har fått 100 000 kroner til formidling av dataspill.

Vil løfte avlsmiljø og tremekanisk industri

Høgskolen i Innlandet og NTNU Gjøvik får til sammen 13,5 millioner kroner til hvert sitt prosjekt.

Sørsamisk kulturarv i Innlandet

Boerne og Gåetiesijjie på sørsamisk. Melkegrop og gammetuft på norsk. Samiske boplasser besøkes med Sametinget.

Støtter overgang til løsdrift

I 2034 må alle melkebønder over på løsdrift. Prosjekt Innlandsfjøset hjelper bøndene å finne lønnsomme fjøsløsninger.

Hviletidsregler påvirker ferjedriften

Randsfjordferja har fått nye rutetider. Ferja må ha to timer stans midt på dagen på grunn av hviletidsbestemmelsene.

Nye entreprenører skal drifte fylkesveger

Fylkesvegene i Valdres, Solør, Stange, Løten og deler av Hamar blir driftet av nye entreprenører fra 1. september 2021.

Fylkesordføreren besøkte "skipsverft" i Gran

Even Aleksander Hagen og styringsgruppa for ferjeprosjektet har vært på omvisning i den nye Randsfjordferja.

Vant Mangfoldsprisen

VY Buss Gjøvik og Koan Lillehammer AS vant den regionale Mangfoldsprisen for Innlandet.

- Et vanskelig valg

Skal ulven skytes eller vernes? Skal fraværsgrensa fjernes? Det var en engasjerende skoledebatt på Vinstra vgs. tirsdag.

60 millioner kroner til bredbånd

22 prosjekter får til sammen drøyt 60 millioner kroner til utbygging av bredbånd i Innlandet.

Til toppen