Nyheter forsiden

Ni fylkesveger fortsatt preget av «Hans»

Ni fylkesveger, først og fremst i Gudbrandsdalen, er helt eller delvis stengt på grunn av skader etter ekstremværet i august.

Satser videre på cybersikkerhet

Digital Innlandet får 2,5 millioner kroner til å videreutvikle en norsk klynge innenfor cybersikkerhet.

Regionalt historiesenter på Domkirkeodden

Regjeringen har satt av penger til historiesenteret på Hamar i statsbudsjettet. Fylkeskommunen vil også betale sin andel.

Ti kunstnere får stipend

Musiker Sivert Andreas Holmen er én av fire som får stipend for unge kunstnere.

Bekymret over at flere blir drept i trafikken

Utvalgsleder Stein Tronsmoen ser alvorlig på at tallet på dødsulykker har økt kraftig i 2023. 

Kulturpengar til barn og unge

Fire kulturprosjekt retta mot barn og unge får nesten 2 millionar kroner.

Vil gire opp den grønne veksten

Hovedutvalg for næring gir Skåppå 1,2 millioner kroner til prosjektet Grønt Gir.

Få endringer i skoletilbudet

På grunn av utredningen av skole- og tilbudsstruktur, er det få endringer i tilbudet som lyses ut for neste skoleår.

Tre tips som gjør det fint å sykle om høsten

Vi er i en tid hvor det kan være mer utfordrende å sykle, men med noen forberedelser er det fint å sykle også om høsten.

Støtter konkurranse i cybersikkerhet

Opptil 40 europeiske land møtes til kappestrid i Vikingskipet. Fylkesutvalget gir 800 000 kroner til arrangementet.