Nyheter forsiden

Flere hundre ville si sin mening

Interessen for å delta på medvirkningskonferanser om skolestruktur og Innlandsstrategien har vært stor.

Karriereveiledning og det grønne skiftet

Det har vært en enorm økning i interessen for karriereveiledning og bærekraft de siste fem årene. 

Menon economics skal beregne klimagassutslipp

Oppdraget er knyttet til det fylkeskommunale prosjektet "Klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner". 

Åpnet Flisa bru for halv trafikk

Vegdirektoratet har godkjent at brua åpnes for trafikk i én kjøreretning om gangen, under trygge vindforhold.

Reddet halvparten av skoletilbudene

Politikerne reddet 10 av skoletilbudene på fylkeskommunedirektørens kuttliste.

Mer penger til fylkesveg

Når budsjettet for 2023 skal justeres, velger politikerne å sette av mer penger til fylkesveg.

Behov for mer kraft

Vi må blant annet vurdere både å utvikle eksisterende vannkraftverk og bygge nye, mener fylkestinget.

Hjørdis Bjølseth blir ny rektor på Storhamar

Hjørdis Bjølseth har takket ja til stillingen som rektor på Storhamar vgs. Hun tar over etter Hildegard Johannesen.

Fulgte elg, ulv og jerv i grenseområdene

Interreg-midler har gjort det mulig å gjennomføre prosjektet Grensevilt.

Anker dom etter strid om vegbygging

Striden gjelder  sluttoppgjøret etter bygging av ny fylkesveg 33 på Tonsåsen og Bjørgo.