Nyheter forsiden

Når du skal i kontakt med fylkeskommunen etter årsskiftet, er det nye adresser som gjelder.

Musikk i Innlandet blir etablert allerede i 2020. Rammen til fylkesveginvesteringer økes med 100 millioner kroner i 2020. Dessuten settes det av 10 millioner kroner til bredbånd.

Fagmiljøene i Innlandet fylkeskommune skal samlokaliseres på Hamar og Lillehammer i løpet av 2020. Fra 2021 skal de ansatte på Hamar over i midlertidige lokaler på grunn av rehabilitering.

Fylkesordfører i Innlandet Even Aleksander Hagen mener det er bedre å bygge et nytt fylke det er godt å bo i enn å jobbe for reversering av fylkessammenslåingen.

Tre videregående skoler i Innlandet tilbyr spisset toppidrett. Tilbudet blir foreslått videreført av fylkesutvalget til tross for prosjektleders forslag om å avvikle.

Innlandets første budsjett er klart. Budsjettet bærer preg av omstillingsprosessen som pågår, og det er flere usikkerhetsfaktorer foran politikernes behandling av budsjettet.

Politikerne har bestemt at nærskoleprinsippet skal gjelde for skolevalg - nå kommer retningslinjene knyttet til dette.

Politisk ledelse: Per-Gunnar Sveen (hovedutvalg for næring), Kjerstin G. Lundgård (hovedutvalg for kultur), fylkesordfører Even Aleksander Hagen, fylkesvaraordfører Aud Hove, Stein Tronsmoen (hovedutvalg for samferdsel) og Mari Gjestvang (hovedutvalg for undervisning).

De to styrende partiene i Innlandet fylkeskommune - Arbeiderpartiet og Senterpartiet - har nå offentliggjort sin politiske plattform.

Even Aleksander Hagen er valgt til Innlandets første fylkesordfører, med Aud Hove som varaordfører.

Til toppen