Nyheter forsiden

Nær 6 millioner kroner til folkehelse

Ni kommuner får til sammen 5,85 millioner kroner i folkehelseprogrammet Ung4Reg.

Ivrige lesere i Innlandet

9327 barn har deltatt på Sommerles i år!

Hvem skal vinne prisene?

Hvem skal vinne Innlandsprisen, Innovasjonsprisen og Ung INNspirator? Foreslå din kandidat innen 1. oktober!

Svensk jernbane er viktig for Innlandet

Mye gods- og persontrafikk krysser riksgrensa. Kapasiteten på svensk side har stor betydning for hva vi kan gjøre her.

- Reparerer det vi kan før vinteren - noe må vente

Fylkeskommunen planlegger tiltak på kort og lengre sikt for å reparere vegene som fikk skader etter ekstremværet.

Satser videre på Innlandsporteføljen

Politikerne gir tre millioner kroner til å følge opp prosjektet Innlandsporteføljen i 2024.

Støtte til næringsutvikling

Hovedutvalg for næring vedtok onsdag å gi penger til én næringsklynge og to prosjekter.

Innlandet best i landet på sysselsetting av faglærte

85 % av de som tar fagbrev i Innlandet kommer ut i jobb i løpet av ett år

"Troll" kan vinne prestisjepris

Filmen med scener frå Gudbrandsdalen er nominert for «Outstanding locations». - Svært bra for framtidige innspelingar.

Skattejakt i jorda på Vingrom

Elever fra Steinerskolen på Gjøvik fikk en annerledes skoledag i arkeologiens tjeneste.