Nyheter forsiden

80 prosent fullførte videregående utdanning

Dette er en økning på 1,9 prosentpoeng fra forrige år og nesten på nivå med landsgjennomsnittet.

Økonomiske utfordringer for fylkeskommunen

Høye strømpriser, økende renter og generelt sterk prisstigning er krevende også for fylkeskommunen.

Nasjonalt viktige landskap i Hedmark

Nå kan du gi innspill til Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hedmark. Høringsfrist er 6. januar 2023.

Laserskanning åpenbarer kulturminner

Med digitale modeller av landskapet filtreres skogen bort og kulturminner blir synlige. Sjekk eksemplene fra Innlandet

Dagsturhytta på Otta er åpna

Sel kommune er først ut i rekka av dagsturhytter i Innlandet.

Rekorddeltakelse på etterutdanning for tannleger i Innlandet

Fagsamling sikrer fylkets tannleger høyere kompetanse og viktig møtepunkt.

– Et lite steg i riktig retning

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen mener forslaget til statsbudsjett er et steg i riktig retning for å utjevne forskjeller.

Søker om lov til å arbeide i Lågen

Statsforvalteren og NVE må gi tillatelse til arbeid som trengs for å lage fundament til ei midlertidig bru på Tretten.

Innlandet med fire medaljer fra Yrkes-NM 2022

Fire lærlinger kom hjem med medaljer fra Yrkes-NM 2022 som ble holdt sist uke.

Femundløpet får 500 000 kroner

Tilskuddet skal gå til TV- og medieproduksjonen av Femundløpet 2023.