Nyheter forsiden

Foreslår sørsamisk navn på Innlandet

Fylkesutvalget sender forslag til sørsamisk navn på Innlandet og Innlandet fylkeskommune på høring.

Positiv til solkraftverk

Politikerne er positive til etablering av Bronkemoen solkraftverk, men har noen forbehold.

14 spennende prosjekter i Innlandsporteføljen

-  Mange prater om det grønne skiftet, men vi gjør noe med det, sa fylkesordføreren da Innlandsporteføljen ble lansert.

Vil ikke ha bompenger på sideveg

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen vil ikke at nye E6 forbi Lillehammer skal føre til utgifter for lokalbefolkningen.

Glad for vedtak om sykehus

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen er glad for at regjeringen har bestemt å legge nytt sykehus til Moelv.

Inkludering i alle generasjoner

Det å ha plass til alle hele livet var et gjennomgående tema under Maihaugkonferansen 2023.

Utbetring av fylkesvegar i Nord-Fron og Dovre

Fylkeskommunen skal gjere vedlikehaldsarbeid på Rustvegen og vegen mellom Toftemo og Dombfoss.

Tre fylkesveger i Vestre Toten skal utbedres

Fylkeskommunen skal utføre omfattende vedlikehold av ca. 12 kilometer fylkesveg i Vestre Toten i år.

Sommerles er i gang!

Torsdag 1. juni 2023 starter den nasjonale lesekampanjen Sommerles, og alle barn i Innlandet kan bli med.

Penger til næringsprosjekter

Hovedutvalg for næring vedtok onsdag å gi penger til blant annet prosjekter innenfor reiseliv og matfag.