Nyheter forsiden

Treffpunkt for landbruk og reiseliv

Nærings- og landbruksansvarlige i nesten alle kommunene i Innlandet møttes denne uka i Trysil på to-dagers samling.

Vil samarbeide enda bedre med kommunene

Samarbeidet mellom fylkeskommunen og kommunene er bra, men med små grep kan det bli enda bedre.

Det grønne Innlandet

Den nye regionale planen skal utforme, konkretisere og koordinere en offensiv klima- og miljøpolitikk i Innlandet.

Rådhusteateret får 10 millioner kroner

Gjennom å omdisponere noen av fondene, har politikerne funnet penger til blant annet rådhusteateret i Kongsvinger.

Saman om eit tryggare fylke

Den nye regionale planen skal bidra til å vidareutvikle arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap i Innlandet.

- Innlandet må bli mer synlig nasjonalt

-  Innlandet skal stå med store bokstaver i bevisstheten til våre fremste folkevalgte på Stortinget og i regjering.

Fylkestinget krever mer penger til fylkesvegene

Dette var det bred enighet om, da fylkestinget vedtok en uttalelse til ny Nasjonal transportplan (NTP) for 2025 - 2036.

Landets femte trafikksikre fylkeskommune

Trygg Trafikk har godkjent Innlandet som trafikksikker fylkeskommune for sitt arbeid med trafikksikkerhet. 

Frose i tid/Frozen in time

Brearkeologisk utstilling i verdensklasse på Norsk fjellsenter i Lom.

All time high for Innlandet

Resultatet for gjennomføring i videregående skole ligger for første gang over landsgjennomsnittet, og har aldri vært bedre.