Tilskudd til middelalderruiner

Eiere og forvaltere av middelalderruiner kan søke om tilskudd. Søknadsfrist 1. november 2023. 

Fylkeskommunen har fra 2020 fått overført ansvaret for tilskudd til konservering av ruiner fra middelalderen. 

Gjennom tilskudd til konservering av middelalderruiner ønsker Kulturminneforvaltningen å få ruiner med tilstand som gir et ordinært vedlikeholdsnivå (tilstandsgrad 1). Det er også et ønske om at alle ruinene har oppdaterte planer for skjøtsel, vedlikehold og overvåkning.  

Søknadsskjema 

Søknad om tilskudd til middelalderruiner (XLSX, 50 kB)

Søknadsfrist

1. november 2023. 

Hvem kan søke? 

Eiere og forvaltere av middelalderruiner kan søke om tilskudd.  

Hva kan du søke støtte om? 

Det kan søkes om tilskudd til tiltak innen

  • Konservering
  • Dokumentasjon
  • Skjøtsel/vedlikehold/overvåking
  • Formidling
  • Kompetanseutvikling

Prioritering ved fordeling av tilskudd

Bevaring og konservering av middelalderruiner er ofte langsiktige og krevende prosjekter. Det er derfor viktig at forvaltningen ved fordeling av tilskudd prioriterer konserveringer som allerede er igangsatt.

Det er også nødvendig å opprettholde kompetanse på konservering og skjøtsel av mur, og ved fordeling må forvaltningen derfor også legge til rette for prosjekter som sikrer kompetansen i alle fylker med middelalderruiner.

Støttenivå 

Det vil variere fra år til år hvor stor sum fylkeskommunen får til fordeling fra Statsbudsjettet kap. 1429 post 73. 

Krav til søknaden

Søknadsskjema for ordningen må fylles ut og relevante vedlegg lastes opp/legges ved søknaden. 

Alle søknader blir vurdert samlet og besvares så raskt som mulig. 

Krav til gjennomføring 

Det vises til vilkår og retningslinjer som fremgår av tildelingsbrev når det kommer til gjennomføring.