Tilskudd til bygninger fra middelalder

Eiere av freda middelalderbygninger kan søke om tilskudd til istandsetting som samtidig ivaretar kildeverdien. Søknadsfrist: 1. november 2023. 

Eiere av freda bygninger fra middelalder (bygget før 1537) kan søke om tilskudd til istandsetting for å få bygningene opp på et normalt vedlikeholdsnivå. 

Ordningen gjelder profane bygg, dvs. at det ikke er en kirke eller et annet religiøst bygg. Det er en forutsetning at bygningenes kildeverdi bli bevart. 

Dette er noen av verdens eldste trebygninger og materialautentisitet vektlegges særlig sterkt.

Håndverkerkompetanse

Det er av stor betydning at den immaterielle kulturarven i det tradisjonelle bygningshåndverket blir ivaretatt og styrket. Arbeidene på middelalderbygningene bør gjennomføres på en slik måte at håndverkerkompetanse kan utvikles.

Søknadsfrist 

1. november 2023.

Søknadsskjema

Søknadsskjema, fredete bygninger i privat eie fra middelalder (XLSX, 60 kB)

Hvem kan søke?

  • Privatpersoner, stiftelser, styre i foreninger/sameier eller liknende som eier freda bygninger fra før 1537/profane middelalderbygninger og anlegg.
  • Også andre eiere av freda bygninger fra før 1537 kan i særlige tilfeller motta tilskudd.

Hva kan støttes?

  • Istandsetting og tyngre vedlikehold som bidrar til å ivareta normalt vedlikeholdsnivå, samtidig som bygningenes kildeverdi blir ivaretatt
  • Tiltak som bidrar til dokumentasjon, kunnskapsutvikling og forskning på middelalderbygninger
  • For større tiltak er det mulig å søke om tilskudd flere år på rad, men bare for ett år om gangen.
  • Det er en forutsetning at det er håndverkere med relevant kompetanse innenfor antikvarisk bygningsarbeid som utfører arbeidet.

Krav til søknaden

Søknadsskjema for ordningen må fylles ut og relevant dokumentasjon legges ved.

Alle søknader blir vurdert samlet og besvares så raskt som mulig.

Krav til gjennomføring

Det vises til vilkår og retningslinjer som fremgår av tildelingsbrev når det kommer til gjennomføring.

Tilsagnet er gyldig ut neste år.