Tilskudd til fartøyvern

Private eiere og forvaltere av freda eller verna fartøy kan søke om tilskudd til restaurering og vedlikehold av disse. Søknadsfrist: 1. november 2023. 

Fylkeskommunen har fra 2020 fått overført ansvaret for tilskudd til fartøy. 

Søknadsskjema 

Gå til søknadsportalen Digisak:

Søknadsskjema   

Søknadsportalen krever innlogging via ID-porten. 

Ta kontakt med Kulturarvseksjonen dersom du ikke kan logge inn via ID-porten.  

Søknadsfrist

1. november 2023. 

Hvem kan søke? 

Eiere og forvaltere av freda fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som "vernet skip". 

Dersom du har et kulturhistorisk fartøy som du mener burde hatt vernestatus, kan du kontakte oss for nærmere veiledning. 

Hva kan du søke støtte om? 

Tilskudd til sikring, istandsetting og vedlikehold av fartøy. 

Støttenivå 

Det gis ulik andel tilskudd til de ulike tiltakene. Det vil variere fra år til år hvor stor sum fylkeskommunen får til fordeling fra Statsbudsjettet kap. 1429 post 74. 

Krav til søknaden

Digitalt søknadsskjema for ordningen må fylles ut og relevante vedlegg lastes opp i den digitale søknadsportalen. 

Alle søknader blir vurdert samlet og besvares så raskt som mulig. 

Krav til gjennomføring 

Det vises til vilkår og retningslinjer som fremgår av tildelingsbrev når det kommer til gjennomføring.  

Tilsagnet er gyldig i tre år. 

Se også forskrift om tilskudd til fartøyvern. 

Les mer om tilskuddsordningen

Utfyllende informasjon om tilskuddsordningen til fartøyvern