Nyheter politikk

Støtte til organisasjoner

24 organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne og 13 pensjonistforeninger får støtte til drift.

Samarbeider med HINN

Innlandet fylkeskommune har inngått en samarbeidsavtale med Høgskolen i Innlandet (HINN).

Tilskudd til hopp, skøyter og hundekjøring

Tre store idrettsarrangement får tilskudd fra fylkeskommunen.

Vil ha høyere lønn til bonden

Innlandet fylkesting har vedtatt innspillet til årets jordbruksforhandlinger.

Viderefører Innlandet

Fylkestinget vedtok onsdag med 34 mot 23 stemmer å videreføre Innlandet fylkeskommune.

Høring om Innlandets framtid

Det er mange som har meninger om Innlandets framtid. Noen av dem la fram sitt syn i det digitale høringsmøtet torsdag.

Ferdigstiller appen «Mitt sted»

Visit Innlandet får 2 millioner kroner for å ferdigstille kommunikasjons-appen «Mitt sted».

7,65 millioner kroner til kulturaktivitet

Midlene fordeles innenfor tre støtteordninger for kultur: utviklingsmidler, kunstnerresidenser og barn og ungdom.

Pengedryss til kultur og idrett

Hovedutvalg for kultur har i dag bevilget midler til blant annet gjennomføring av VM for juniorer i langrenn.

Folkeavstemning om oppløsning

Fylkestinget vedtok med knappest mulig margin å ha folkeavstemning i spørsmålet om oppløsning av Innlandet.