Nyheter politikk

Omdisponerer fem millioner

Det er tildelt midler til tiltak, prosjekter og institusjoner for å bidra til gjenreisningen av kunst- og kulturlivet.

Skal løfte fram naturbruk

Elever og lærere ved de fire naturbruksskolene i Innlandet skal bidra til å gjøre tilbudet mer synlig og attraktivt.

25 millioner kroner til bredbånd i Innlandet

Ti prosjekter får fylkeskommunale midler til utbygging av bredbånd.

Handlingsplan for psykisk helse

Det er tidligere satt av 10 millioner til satsing på psykiske helse. Nå skal pengene brukes til ungdommens beste.

Til toppen