Nyheter politikk

Flerbrukshall, sykkelløype og dagsturhytter får spillemidler

Politikerne har vedtatt hvordan spillemidler til anlegg og fysisk aktivitet skal prioriteres i Innlandet for 2023.

Midler til omstilling, fjøsutvikling og inkubatorer

Hovedutvalg for næring vedtok onsdag å gi penger til blant annet regional omstilling i Valdres og Nord-Gudbrandsdal.

Forlenger Cyberland-prosjektet

Hovudutval for næring meiner det er viktig å styrkje den pågåande satsinga på cybertryggleik.

Fylkesutvalget møtte topp-politikere i Oslo

Fylkesutvalget fikk lagt fram både utfordringer og muligheter i Innlandet da de møtte nasjonale politikere.

Ambisjon om 11 millioner kroner til Musikk i Innlandet

Fylkesutvalget ønsker å sikre Musikk i Innlandet økonomisk forutsigbarhet.

Positive til solkraftverk

Innlandet fylkeskommune skal jobbe aktivt for videre utbygging av fornybar energi i fylket.

Støtter prosjekter innen gjenbruk og VR

Hovedutvalg for næring vedtok onsdag enstemmig å gi støtte til tre prosjekter innen gjenbruk og VR.

Penger til destinasjonsselskapene

Ti destinasjonsselskaper i Innlandet får til sammen drøyt 4 millioner kroner i støtte for 2023.

Styrker det regionale forskningsfondet

Som en prøveordning i 2023, styrker fylkeskommunen det regionale forskningsfondet med 4 millioner kroner.

50 får tilskudd til friluftsaktivitet

Stolpejakt er en av aktivitetene flere søkere har fått tilskudd til.