Ny skole- og tilbudsstruktur på høring

Fylkesutvalget sender forslag om ny skole- og tilbudsstruktur og alternative opplæringsmodeller på høring.

Lærer og elever i klasserom som rekker opp hånda - Klikk for stort bilde Mostphotos

Det vedtok de i et ekstraordinært møte tirsdag 30. april.

Gå til høringssaken

Ville utsette saken

Aud Hove (Sp) fremmet det samme utsettelsesforslaget som partifelle Bergljot Oldre fremmet i hovedutvalg for utdanning på vegne av de samme fire partiene: Sp, KrF, Rødt og INP.

– Vi mener det mangler en del konsekvensutredninger og analyser, sa Hove.

– Det er helt uaktuelt for MDG å bremse denne prosessen nå, denne prosessen har pågått lenge, sa Johannes Wahl Gran.

Flertallet i fylkesutvalget var enige med Gran, og forslaget ble ikke vedtatt.

Fremmet Bamruds forslag 

Truls Gihlemoen fremmet et alternativt forslag på vegne av Frp, som var identisk med det opprinnelige forslaget fra fylkeskommunedirektør Tron Bamrud, med unntak av ett punkt.

Det siste punktet i forslaget handler om at fritt skolevalg skal legges til grunn for framtidig skolestruktur uavhengig av hvilket alternativ som blir valgt. Dette var ikke var en del av fylkeskommunedirektørens opprinnelige forslag.

Flere alternativer til nedleggelser

I hovedutvalg for utdanning fremmet Ap, Høyre, Sp, SV, Venstre, KrF, MDG og Pensjonistpartiet et alternativt forslag som fikk flertall. De samme partiene unntatt Sp fremmet også et forslag med alternativer høringsinstansene kan vurdere, dersom de foreslår å opprettholde skoler eller skolesteder fra de tre alternativene i Bamruds forslag.

Forslaget innebærer å flytte tilbud, eventuelt legge ned andre skoler.

Flere har vært negative til dette, blant annet Frp.

– Vi må gjøre valg som gjenspeiler behovet i samfunnet og som tar utgangspunkt i en faglig forankret tilnærming og ikke på følelser eller politisk spill. I stedet for å bygge videre på den faglige grunnmuren som fylkestinget selv har bestilt, har flertallet i hovedutvalget satt alle skoler i fylket i spill, sa Truls Gihlemoen (Frp) og viste til punkt 4 i innstillingen, der andre skoler enn dem som ligger i forslaget fra Bamrud blir nevnt.

– Ingen av de nye forslagene har gjennomgått en faglig utredning, fortsatte Gihlemoen.

Han frykter dette vil føre til at høringsinstansene mister fokus på den opprinnelige problemstillingen, som er elevtallsnedgangen.

– Vi må stille spørsmålene nå

Hans Kristian Enge (Ap) skjønner at dette kan skape uro, men mener samtidig at dette er rett tidspunkt å gjøre det på og at det er viktig med en enda bredere høring enn det Bamrud har lagt opp til.

– Alt fylkeskommunedirektøren har ønsket å sende på høring er fortsatt med. Så ønsker vi å stille flere spørsmål. Dette er åpne spørsmål, det er ikke gitt noen form for konklusjon. Det er i den perioden som kommer framover nå, de spørsmålene kan reises. Vi kan ikke komme i oktober med masse alternativer som ikke er diskutert i denne salen i dag. Det vil være uansvarlig, sa Enge.

Flere alternative forslag

Svein Ørsnes (R) fremmet flere forslag på vegne av Rødt, Sp og KrF. Forslagene handlet blant annet om å belyse hva nedleggelse av skoler i Bamruds forslag vil bety for arbeidsplasser og bolyst og økonomiske beregninger på skoleskyss og behov for hybler.

Rødt foreslo også en endring i punkt 3 og 4, der det i innstillingen blant annet er foreslått alternativer til hvilke skoler og skolesteder som kan legges ned.

Ingen av disse forslagene fikk flertall.

Vedtak

De tre partiene hadde derimot et tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt. Det var et forslag om å invitere til åpne digitale høringer i alle regioner innen utgangen av august.

Innstillingen fra hovedutvalg for utdanning ble vedtatt med 12 stemmer.

Fylkesutvalget stemte separat over punkt 4 i innstillingen, der andre skoler enn dem som ligger i forslaget fra Bamrud blir nevnt. Forslaget ble vedtatt med 9 stemmer.   

Les sakspapirene PS 58/2024