Penger til bioteknologi og bedriftsutvikling

To prosjekter innen bioteknologi og utvikling av små og mellomstore bedrifter får tilskudd.

To kuer ved siden av hverandre i et fjøs - Klikk for stort bildeInnlandet er kraftsentrum for blant annet avl på storfe. Vegard Urset

Det vedtok hovedutvalg for næring onsdag.

Avl og bioteknologi

Høgskolen i Innlandet får 6 millioner kroner for å fullføre de siste tre årene av et seksårig prosjekt. Prosjektet er innenfor den nasjonale støtteordningen kapasitetløft, som forvaltes av Norges forskningsråd.

Prosjektet til Høgskolen i Innlandet heter Zygote og handler om bærekraftig avl og anvendt bioteknologi.

Innlandet generelt og Hamar-regionen spesielt er et nasjonalt kraftsentrum for husdyravl og matproduksjon basert på målrettet avl av husdyr. Blant annet har de nasjonale avlselskapene for storfe og svin hovedkontor på Hamar i tillegg til at høgskolen har et utdanningstilbud innen anvendt bioteknologi som er unikt i Norge.

Kompetanse på forskning

For å kunne utvikle dette miljøet videre, er det et klart behov for forskningskompetanse. Derfor fikk høgskolen innvilget kapasitetløftprosjektet fra forskningsrådet. Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med lokale bedriftspartnere, som også er viktige nasjonalt og internasjonalt.

Målet med Zygote-prosjektet er å skape et forsknings- og kunnskapsmiljø innen bærekraftig avl og anvendt bioteknologi som er konkurransedyktig internasjonalt. Dessuten skal det regionale næringslivet få tilgang til økt kompetanse og forskningskapasitet.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 14/2024

Små og mellomstore bedrifter

Vaager Innovasjon får 1,5 millioner kroner i regional medfinansiering til tredje og siste året i et prosjekt om små og mellomstore bedrifter. Målet med prosjektet er å bidra til økt lønnsomhet og vekst i små og mellomstore industribedrifter gjennom innovasjon og utvikling.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 16/2024