Nyheter politikk

Satser på prosjekter innen reiseliv og landbruk

Hovedutvalg for næring vedtok onsdag å gi penger til tre prosjekter innenfor reiseliv og landbruk.

Penger til svensk–norsk beredskapsprosjekt

Høgskolen i Innlandet får 750 000 kroner til et prosjekt om samfunnssikkerhet i grenseregionene.

Gir penger til Femundløpet

Femundløpet får 600 000 kroner til arrangementet i 2024.

81,2 prosent fullførte

For første gang er det flere elever som har fullført videregående opplæring i Innlandet enn gjennomsnittet for landet.

Thomas Breen (Ap) er ny fylkesordfører

Hanne Velure (H) overtar som fylkesvaraordfører. Dette ble klart etter konstitueringen av fylkestinget tirsdag.

Vil gi penger til Senter for Bygdekultur

Fylkesutvalget gikk imot innstillingen til fylkeskommunedirektør Tron Bamrud.

Satser videre på folkehelse

Program for folkehelsearbeid skal styrke kommunenes langsiktige og systematiske arbeid med folkehelse.

– Skuffende statsbudsjett

– Vi håpet på en positiv effekt av endringer i inntektssystemet, men dette statsbudsjettet er skuffende, sier Aud Hove.

Satser videre på cybersikkerhet

Digital Innlandet får 2,5 millioner kroner til å videreutvikle en norsk klynge innenfor cybersikkerhet.

Regionalt historiesenter på Domkirkeodden

Regjeringen har satt av penger til historiesenteret på Hamar i statsbudsjettet. Fylkeskommunen vil også betale sin andel.