Nyheter politikk

Fylkesutvalget møtte topp-politikere i Oslo

Fylkesutvalget fikk lagt fram både utfordringer og muligheter i Innlandet da de møtte nasjonale politikere.

Ambisjon om 11 millioner kroner til Musikk i Innlandet

Fylkesutvalget ønsker å sikre Musikk i Innlandet økonomisk forutsigbarhet.

Positive til solkraftverk

Innlandet fylkeskommune skal jobbe aktivt for videre utbygging av fornybar energi i fylket.

Støtter prosjekter innen gjenbruk og VR

Hovedutvalg for næring vedtok onsdag enstemmig å gi støtte til tre prosjekter innen gjenbruk og VR.

Penger til destinasjonsselskapene

Ti destinasjonsselskaper i Innlandet får til sammen drøyt 4 millioner kroner i støtte for 2023.

Styrker det regionale forskningsfondet

Som en prøveordning i 2023, styrker fylkeskommunen det regionale forskningsfondet med 4 millioner kroner.

50 får tilskudd til friluftsaktivitet

Stolpejakt er en av aktivitetene flere søkere har fått tilskudd til.

Tilskudd til kulturminner

Hovedutvalg for kultur fordelte onsdag midler til blant annet privateide fredete bygninger og fartøyvern.

Nær 1,9 millioner kroner til ladestasjoner

17 søkere får tilskudd til etablering av normalladere for elbil i 2023. Det vedtok fylkesutvalget tirsdag.

800 000 kroner til internasjonalt samarbeid

Fylkesutvalget har vedtatt å videreføre ordningen med tilskudd for å stimulere til internasjonalt samarbeid i Innlandet.

Til toppen