Nyheter politikk

Innlandsstrategien på høring

Forslaget til den reviderte Innlandsstrategien 2024–2028 sendes på høring med frist 15. august 2024.

Ny skole- og tilbudsstruktur på høring

Fylkesutvalget sender forslag om ny skole- og tilbudsstruktur og alternative opplæringsmodeller på høring.

Foreslår flere alternativer til ny skolestruktur

Et av forslagene er å legge ned Jønsberg videregående skole i stedet for skolested Sønsterud.

Vedtok tilbudsstrukturen for neste skoleår

Det er 16 tilbud som blir ikke satt i gang skoleåret 2024/2025. Ingen tilbud settes i gang på Dombås.

Stor diskusjon om tannhelse

Da fylkestinget behandlet sak om justering av budsjettet for 2024, handlet diskusjonen i stor grad om tannhelse.

Støtter Kongsvinger som universitetskommune

Fylkestinget gir 3,6 millioner kroner til Høgskolesenteret i Kongsvinger.

God debatt om ny skole- og tilbudsstruktur

Mandag kveld var hovedutvalg for utdanning samlet for å diskutere framtidig skole- og tilbudsstruktur.

Støtte til mat, VR-satsing og innovasjon

Hovedutvalget for næring bevilget penger til Matfylket Innlandet, VRINN, Klosser innovasjon, Skåppå og Vaager Innovasjon.

2 millioner fordelt på 18 arrangementer

Hovedutvalget for kultur bevilget onsdag rundt 2 millioner til ulike idrettsarrangementer i Innlandet.

Støtte til vern

Hovudutvalet for kultur gav midlar til mellom anna ruinar frå mellomalderen og brannsikring av trehus.