1,3 millioner kroner til frisklivstiltak

10 prosjekter får til sammen 1,3 millioner kroner til frisklivs-, lærings, og mestringstilbud.

To eldre personer går tur med staver på Maihaugen på Lillehammer i høstnatur - Klikk for stort bildeKommuner som omstiller seg i tråd med eldrereformen Leve hele livet, skal prioriteres i tilskuddsordningen. Oppland fylkeskommune/Jørgen Skaug

Det vedtok fylkesutvalget tirsdag.

Fremme livskvalitet

Alle kommuner skal ha et tilbud om forebyggende helsetjenester.

Tilskuddsordningen for etablering og utvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud skal stimulere kommunene til å etablere og videreutvikle disse tilbudene.

Tjenestene skal bidra til å fremme helse og livskvalitet, forebygge sykdom og hjelpe folk med å lære å mestre livet med sykdom.

Fylkeskommunen har forvaltningsansvaret for for denne ordningen på vegne av Helsedirektoratet.

10 av 14 prosjekter får tilskudd

Det kom inn 14 søknader som alle oppfyller kriteriene for tilskuddsordningen. Siden det ikke er nok midler til alle, har 10 prosjekter blitt valgt ut til å få tilskudd i år.

Regjeringen har bestem at de kommunene som omstiller seg i tråd med eldrereformen Leve hele livet, skal prioriteres i tilskuddsordningen. Det er også tatt hensyn til geografisk spredning og fordeling til et mangfold av prosjekter som synliggjør ulike modeller for tverrfaglig samhandling.

Politisk behandling

Saken ble enstemmig vedtatt i fylkesutvalget.

Les sakspapirene PS 64/2024

Disse prosjektene får tilskudd

Etablering og utvikling av frisklivs,- lærings- og mestringstilbud 2024
Søker Tiltak Tildeling i kroner
Folldal kommune Frisklivssentral – digitalisering 50 000
Kongsvinger kommune Hverdagsglede 150 000
Lom og Skjåk kommuner Etablering av frisklivssentral 300 000
Søndre land kommune Sunne kantiner i Søndre Land 60 000
Sør-Aurdal kommune Utvikling av frisklivssentralen 150 000
Sør-Odal kommune Videreføring friskliv-, lærings- og mestringssentral 150 000
Trysil kommune Videreutvikling av friskliv-, lærings- og mestringstilbud 100 000
Øystre Slidre kommune Utvikling av kommunalt frisklivstilbud 150 000
Åmot kommune Mobilfritt 40 000
Åsnes kommune Matjungelen 150 000