Nyheter politikk

Tannklinikk på fylkeshuset

Fylkesutvalget mener Lillehammer og Brøttum tannklinikker skal samlokaliseres i fylkeshuset på Lillehammer.

Midler til øvingsarena og verdenscup

Energisenteret på Hunderfossen får 1 millioner kroner til øvingsarena for lærlinger.

Pengar til kultur og idrett

Hovedutvalg for kultur vedtok onsdag å gje pengar til mellom anna kunstnarresidensar og kulturaktivitet for barn og ungdom.

Flertall for fortsatt anbud på buss

Hovedutvalg for samferdsel gikk onsdag inn for å beholde dagens organisering av busstransporten i Innlandet.

Framtidig skole- og tilbudsstruktur i Innlandet

I arbeidet med å se på framtidig skole- og tilbudsstruktur, skal man blant annet også se på ulike opplæringsmodeller.

Millioner til næringsformål

Hovedutvalg for næring har bevilget over 5 millioner til innovasjon og næringsutvikling i Innlandet.

4,75 millioner kroner til Interreg-prosjekter

Tre prosjekter i Innlandet med svenske samarbeidspartnere får penger av fylkeskommunen.

Støtter World cup og ski-NM

Fylkesutvalget gir penger til World cup nordiske grener og ski-NM.

Skal øke kompetansen i treindustrien

Prosjektet Heartwood skal bidra til kompetansepåfyll innenfor den skogbaserte industrien.

Godt samarbeid med kommunene

Partnerskapsavtalen mellom Innlandet fylkeskommune og kommunene fungerer godt, men det er rom for forbedringer.