Nyheter politikk

Ny budsjettallianse fordelte 250 millioner

Vel en kvart milliard kroner av fjorårets gode økonomiske resultat fant nye formål i fylkestinget torsdag.

Jordbruket trenger en avklaring

Fylkesutvalget i Innlandet med håndsrekning til landbruket.

Innlandet vil beholde Gran

Gran kommune vurderer hvilket fylke de skal tilhøre. - Bli i Innlandet, oppfordrer fylkespolitikerne.

Vil ikke reversere domstolstrukturen

Fylkesutvalget støtter ikke forslaget om å reversere domstolstrukturen.

Friluftslivsaktivitet og friluftsområder

62 tiltak innen friluftslivsaktivitet får til sammen 2,25 millioner kroner. 

Vil ha mer penger til fredete bygninger

Hovedutvalg for kultur mener staten gir altfor lite penger til fredete bygninger som eies av privatpersoner.

Omstillingsmidler til Nord-Aurdal og Sel

Nord-Aurdal og Sel kommuner får 2,5 millioner kroner hver til videre arbeid med omstilling i sine regioner.

Nær 13 millioner kroner til Teater Innlandet

Åtte kulturinstitusjoner i Innlandet får til sammen 31 millioner kroner av fylkeskommunen.

Fordelte midler til kulturmiljø

Hovedutvalg for kultur fordelte onsdag midler fra Riksantikvaren til kulturmiljø i Innlandet.

Gir ei krone per innbygger

Innlandet fylkeskommune gir 371 000 kroner til Ukraina, ei krone per innbygger i Innlandet.