Nyheter politikk

Fylkeskommunedirektørens forslag til fylkesbudsjett

Handlingsrommet reduseres, og det må gjøres betydelige grep for å tilpasse fylkeskommunens drift til endrede forutsetninger.

Ekstraordinær støtte til Tretten

Fylkesutvalget har vedtatt å gi en million kroner til næringslivet som er rammet av brukollapsen på Tretten.

Penger til idrett, folkehelse og turstier

Fylkesutvalget vedtok tirsdag blant annet å gi 150 000 kroner til konkurranser i skiorientering på Beitostølen.

Fagernes som internasjonalt reisemål

Nord-Aurdal kommune ønsker å undersøke om Fagernes kan bli et reisemål for turister fra hele Nord-Europa.

Ni får stipend

Sju personer får kunstnerstipend og to får stipend for husflid og håndverk. 

Kunstopplevelser på grensa

Fylkesutvalget gir penger til et prosjekt i grenseregionen som knytter sammen kunst og reiseliv.

Vil se på skolestrukturen i Innlandet

Flertallet i fylkestinget vedtok onsdag å utrede skolestrukturen i Innlandet blant annet basert på fremtidige elevtall.

80 prosent fullførte videregående utdanning

Dette er en økning på 1,9 prosentpoeng fra forrige år og nesten på nivå med landsgjennomsnittet.

– Et lite steg i riktig retning

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen mener forslaget til statsbudsjett er et steg i riktig retning for å utjevne forskjeller.

Femundløpet får 500 000 kroner

Tilskuddet skal gå til TV- og medieproduksjonen av Femundløpet 2023.