Nyheter politikk

Godt samarbeid med kommunene

Partnerskapsavtalen mellom Innlandet fylkeskommune og kommunene fungerer godt, men det er rom for forbedringer.

Mer lønn og økt selvforsyning

Bonden må tjene mer og Norge må øke selvforsyningsgraden av mat, mener fylkestinget.

Åpner for parlamentarisme

Politikerne i fylkestinget åpner for at fylkestinget neste periode kan velge parlamentarisk styringsform.

Mer penger til kollektivtransport

Fylkestinget vedtok å øke rammen til kollektivtransport med 100 millioner kroner i behandlingen av fylkesbudsjettet.

Støtte til Skibladner og skogmuseet

Skibladner får ekstraordinær støtte og Norsk skogmuseum får tilskudd til utstillingen Ferskvann.

Utsatte sak om bussdrift

Med knappest mulig flertall utsatte hovedutvalg for samferdsel saken om kollektivtransport i egenregi.

Penger til skøyte-EM og Idrettsgallaen

EM på skøyter får 600 000 kroner og Idrettsgallaen 2023 får 500 000 kroner.

Fylkeskommunedirektørens forslag til fylkesbudsjett

Handlingsrommet reduseres, og det må gjøres betydelige grep for å tilpasse fylkeskommunens drift til endrede forutsetninger.

Ekstraordinær støtte til Tretten

Fylkesutvalget har vedtatt å gi en million kroner til næringslivet som er rammet av brukollapsen på Tretten.

Penger til idrett, folkehelse og turstier

Fylkesutvalget vedtok tirsdag blant annet å gi 150 000 kroner til konkurranser i skiorientering på Beitostølen.