Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

13 073 har fått tilbud om skoleplass

Det første ordinære inntaket til videregående opplæring i Innlandet fylkeskommune er nå ferdig. Kun 19 elever fra ungdomsskolen står foreløpig uten tilbud, men alle med ungdomsrett får plass før skolestart.

E-sportforbundet etablerer seg i Innlandet

Norges E-sportforbund legger hovedkontoret sitt til Lillehammer. Innlandet fylkeskommune har bevilget 1.5 millioner kroner til etableringen.

Nytt servicebygg til 57 millioner på Valdresflye

Bygget inneholder sommerkafé og toalettanlegg til bruk for vegfarende og fotturister. Det ble åpnet av vegdirektør Inger Dahl Hovland den 2. juli.

– Støtten fra Cyberprogram Innlandet har vært helt avgjørende

Diri AS var den første oppstartsbedriften som fikk støtte av Cyberprogram Innlandet i vinter. Torsdag ble bedriftsetableringen markert på NTNU Gjøvik.

Innlandet får 12,8 millioner til flere læreplasser

Den nasjonale krisepakken “Utdanningsløftet 2020” gir stimuleringstilskudd som kan bidra til at flere bedrifter tar inn lærlinger. Målet er å øke antall læreplasser, slik at alle våre elever får lærekontrakt.

Geiter tar kulturminneoppdrag

En liten geiteflokk har fått et stort oppdrag i sommer – å hjelpe til med få gravrøyser i Gardbergfeltet i Vestre Slidre fram i dagen. 

– Imponert over at vi klarte omstillingen

Da skolene ble koronastengt 13. mars var Tynset opplæringssenter raske til å ta i bruk nye digitale læringsverktøy for å kunne fortsette norskopplæringen.

Bidrar til utvikling av e-sport

E-sport er den raskest voksende idretten i verden. Fylkeskommunen bidrar til at Norges e-sportforbund etablerer seg i Innlandet.

Trafikksikkerhetsprisen 2019 til NMCU Oppland

Nylig ble Oppland fylkes trafikksikkerhetspris for 2019 delt ut til Norsk Motorcykkel Union (NMCU) Oppland. Prisen er på 10 000 kroner.

Avdekket unik offer- og gravodde

For nærmere 2000 år siden utførte jegere og sankere ritualer, og gravla sine døde på en odde i Osensjøen i Åmot kommune.

Til toppen