Nyheter forsiden

Hva nå, Innlandet?

Krig og økonomisk usikkerhet dannet deler av bakteppet under konferansen Agenda Innlandet på Gjøvik onsdag.

Høgskolesenteret i Kongsvinger får Innlandsprisen 2022

Ung INNspirator går til Andrea L. Indahl og Mathias Westbakken i Start LHMR, mens Carl-Henrik Wahl får Innovasjonsprisen.

Skal minnes de omkomne i Innlandstrafikken

Torsdag 2. februar vil Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) minnes de som omkom på vegene i Innlandet i 2022.

Norges befolkning har et godt inntrykk av Innlandet

Landets befolkning har et godt inntrykk av Innlandet. Fylket assosieres med det grønne, men få kjenner til fylkets satsinger mot det grønne skiftet.

Kulturarv ble ressurs for lokalsamfunn

Kan kulturarv mobilisere til felles innsats om lokal utvikling? Ja - viser byggingen av Skolmen bru over Dokkajuvet.

Sikkerhet viktigst i håndtering av brukollapsen

Fylkeskommunen håndterte ulykka på Tretten meget bra. Det er likevel en del å lære av hendelsen, viser en ekstern evaluering.

Framtidig skole- og tilbudsstruktur i Innlandet

I arbeidet med å se på framtidig skole- og tilbudsstruktur, skal man blant annet også se på ulike opplæringsmodeller.

Samarbeider om raskere utbygging av energistasjoner

Fylkeskommunen deltar i et prosjekt som skal bidra til å redusere klimagassutslippene fra tungtransport på Østlandet.

Arbeid i gang på 4 av 5 brufundament

Arbeidet med støping og graving for fundamentene som skal holde den midlertidige brua på Tretten oppe er i full gang.

Korleis betre integreringa i distrikta?

Lokal informasjonsplattform og regional jobbsentral. Dette er to av elleve anbefalingar som prosjektet MATILDE tilrår.