Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

Får 180 000 kroner til å klimatilpasse gamle rekkehus

Rekkehusene «Rekka» i Solør kommune vil nå kunne rustes opp til Tek 17-standard med ny klimateknologi.

500 000 til VR-prosjekt mot flom

Om få år kan kanskje politikere og entreprenører bruke «miljøbriller» til å planlegge flom- og rassikringstiltak.

Skal bli bedre på bærekraftig nyskaping

Utvalg for næring er positiv til at Skåppå Kunnskapspark får 1 million kroner til et prosjekt som skal hjelpe Gudbrandsdalen til å bli bedre på bærekraftig innovasjon og vekst.

Utreder passasjerbåt Gjøvik–Hamar

Innlandet fylkeskommune skal utrede muligheten for å sette i gang drift av en passasjerbåt mellom Gjøvik og Hamar.

Spillemidler til idretts- og friluftslivsanlegg

Utvalg for kultur behandlet onsdag saken om fordeling av spillemidler til anlegg i Innlandet. De var også positive til at Raw Air får 500 000 kroner.

Epidemier og sykehushistorie fra Innlandet

Vi står midt oppe i en alvorlig pandemi. Epidemier og folkesykdommer er ikke et nytt fenomen, og mange sykehus i Innlandet ble bygget nettopp med tanke på å bekjempe disse sykdommene.

Kjøper elev-PC-er for 46 millioner kroner

Når nytt skoleår skal planlegges, er innkjøp av elev-PC-er en del av jobben.

Forsamlingslokaler, arbeidskonflikter og klassekamp

1. mai er arbeidernes dag. Visste du at ulike forsamlingslokaler har spilt en viktig rolle i klassekampene som foregikk?

Vil ha budsjettet til ny revidering i juni

Fylkestinget vedtok revidert fylkesbudsjett, men ønsker flere detaljer i et nytt revidert budsjett lagt fram i juni.

Den kulturelle skolesekken inn i forvaltningen

Fylkestinget vedtok onsdag at Den kulturelle skolesekken skal organiseres under kultursjefen i Innlandet fylkeskommune.

Til toppen