Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

Smitte-tannklinikken åpner igjen

Fra og med mandag 24. august er beredskapsklinikken for tannpleie på Lillehammer åpen for akutt hjelp for pasienter med kjent smitte eller mistanke om smitte.

NHO og fylkeskommunen møtte samferdselsministeren

Innlandets behov for gode transportløsninger i nær framtid var tema.

Vikingsverd funnet i åker

En av våre erfarne detektorister i Innlandet fant et sjeldent sverd fra tidlig vikingtid på søndag.

Trygge skoleveger er et felles ansvar

Til uken skal nær 40.000 grunnskoleelever i Innlandet ut på vegene til og fra skolen. Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg minner om at alle har et ansvar for at elevene kan være trygge på skolevegen. 

Bevilger 4,8 millioner til elbilladere

Dersom du disponerer en offentlig tilgjengelig parkeringsplass, kan du nå søke om støtte til å sette opp ladestasjon for elbiler.

Asfaltering i gang på fv. 33 Tonsåsen

Fylkeskommunen har kontrakter med entreprenører som kan hjelpe til, slik at fylkesveg 33 på Tonsåsen og Bjørgo kan fullføres i høst. Arbeidet med asfaltering startet allerede mandag 10. august.

Stans i anleggsarbeidet på fv. 33 Tonsåsen

Anleggsarbeidet på fylkesveg 33 over Tonsåsen og på Bjørgo kommer ikke i gang igjen etter ferien. Entreprenøren har hevet kontrakten med fylkeskommunen.

Bli kjent med innlandsforfattere

Litteraturfylket Innlandet har mange aktive forfattere. I sommer og høst kan du bli kjent med flere av dem!

Trafikken går tilnærmet normalt på fv. 33 Tonsåsen

Trafikken går i ny trasé i Sanatoriesvingen og ved Bjørgo. Det er toveis trafikk uten lysregulering. 

Stadig bedre å sykle i Lillehammer

Lillehammer er en av fylkets seks sykkelbyer. Den 1. juli  2020 åpnet en flunkende ny gang- og sykkelveg i byen.

Til toppen