Nyheter forsiden

Sikkerhet viktigst i håndtering av brukollapsen

Fylkeskommunen håndterte ulykka på Tretten meget bra. Det er likevel en del å lære av hendelsen, viser en ekstern evaluering.

Framtidig skole- og tilbudsstruktur i Innlandet

I arbeidet med å se på framtidig skole- og tilbudsstruktur, skal man blant annet også se på ulike opplæringsmodeller.

Samarbeider om raskere utbygging av energistasjoner

Fylkeskommunen deltar i et prosjekt som skal bidra til å redusere klimagassutslippene fra tungtransport på Østlandet.

Arbeid i gang på 4 av 5 brufundament

Arbeidet med støping og graving for fundamentene som skal holde den midlertidige brua på Tretten oppe er i full gang.

Korleis betre integreringa i distrikta?

Lokal informasjonsplattform og regional jobbsentral. Dette er to av elleve anbefalingar som prosjektet MATILDE tilrår.

Fylkeskommunen kan få større ansvar for kulturmidler

Opprettelsen av regionale kulturfond er under utredning. Innlandet fylkeskommune ønsker større handlingsrom velkommen.

Følg rådene til elgen Hans for å unngå viltpåkjørsler

Vet du hva du kan gjøre for å minske risikoen for viltpåkjørsler? Og hva du skal gjøre dersom uhellet er ute?

Kunnskapslunsj for samfunnsutvikling

Én torsdag i måneden inviterer fylkeskommunen til digitalt seminar. Tema varierer fra gang til gang.

Heidi Tokstad blir ny rektor på Lena-Valle

Heidi Tokstad har takket ja til stillingen som ny rektor på Lena-Valle videregående skole.

Innlandet kan få mer penger

Forslag til nytt inntektssystem gir Innlandet 132 millioner mer i året, noe som tilsvarer 341 kroner mer per innbygger.