Nyheter forsiden

25 millioner kroner til bredbånd i Innlandet

Ti prosjekter får fylkeskommunale midler til utbygging av bredbånd.

- Annleis og interessant

Kva skjer i hjernen til elevar som har kunst og kultur som læringsform? No er forskingsprosjektet Kunsten å lære i gong.

Satser på kompetansebygging innen tannhelse

Innlandet fylkeskommune vil fortsatt være best på tannhelse blant barn og unge. Derfor satser vi på kompetansebygging.

Skal bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter

I neste uke starter byggingen av fortau og gang- og sykkelveg langs fylkesveg 222 Tangenvegen.

3,6 millioner til næringsutvikling og kompetanseheving

Utlyser 3 millioner til regionale tilretteleggingstiltak og 600 000 til rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

105 millioner til returtre-prosjekt

Prosjektet SirkTre har fått 105,7 millioner kroner i støtte gjennom regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling.

Rødgrønt flertall i skolevalget 2021

Arbeiderpartiet og Senterpartiet fikk flest stemmer, mens Fremskrittspartiet gikk mest fram ved skolevalget i Innlandet.

Norsk filminstitutt satser på bibliotekene i Innlandet

Fylkesbiblioteket har fått 100 000 kroner til formidling av dataspill.

Vil løfte avlsmiljø og tremekanisk industri

Høgskolen i Innlandet og NTNU Gjøvik får til sammen 13,5 millioner kroner til hvert sitt prosjekt.

Sørsamisk kulturarv i Innlandet

Boerne og Gåetiesijjie på sørsamisk. Melkegrop og gammetuft på norsk. Samiske boplasser besøkes med Sametinget.

Til toppen