Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

75 millioner kroner til bredbåndsutbygging

Stortinget har bevilget 75 099 790 kroner i tilskudd til utbygging av bredbånd i Innlandet.

Seks kulturarenaer får midler

Utvalg for kultur er positiv til fylkesrådmannens forslag til hvem som skal få spillemidler til kulturarenaer. Utvalget behandlet også andre tildelingssaker i møtet onsdag.

Nå må det store jernbaneløftet komme

Fylkesordførerne på Østlandet krever raskere utbygging og ferdigstillelse av InterCity.

Er gjerdet på riktig side av grensa?

Gjerder kan ikke stå innenfor fylkesvegens eiendomsgrense og skal uansett være minst tre meter fra veg. Dette for å ivareta hensynet til trafikksikkerhet og for å få gjort nødvendig vegarbeid.

Tildeling av spillemidler

Nå er spillemidlene fordelt. Se hvor mye de ulike prosjektene får.

Viktige rutiner ved behov for tannhelsehjelp

Det er normal aktivitet ved våre tannklinikker, men vi må fortsatt forholde oss til nødvendige smitteverntiltak.

Frykter dårligere tilbud til innbyggerne

Regjeringens forslag til revidert statsbudsjett dekker ikke de økte utgiftene Innlandet fylkeskommune har hatt og får i forbindelse med koronapandemien. I verste fall kan det gå ut over tilbudet til innbyggerne.

Prioriterer rv. 4 fra Oslo til Mjøsbrua og dobbeltspor

Politikerne i Innlandet prioriterer helhetlig utbygging av rv. 4 fra Oslo til Mjøsbrua og utbygging av dobbeltspor helt til Lillehammer i sitt innspill til Nasjonal transportplan.

Tilskuddsordninger for pensjonister og funksjonshemmede

Retningslinjene for Fylkesomspennende pensjonistforeninger og Funksjonshemmedes organisasjoner skal vedtas i juni.

Årets turbokommune

UKM Hadeland har mer en doblet deltakerantallet sitt fra 2019 til 2020. De gikk fra 69 deltakere i fjor til 162 i år.

Til toppen