Nyheter forsiden

Korona-erfaringer endrer rehabiliteringen av fylkeshuset

Måten vi arbeider på vil bli varig endret etter pandemien. Det endrer også rehabiliteringen av fylkeshuset på Hamar.

Stor bredde i trafikksikkerhetstiltak

I alt 20 av tiltakene i nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet er aktuelle for fylkeskommunen de neste fire årene. 

Stor satsing på psykisk helse for unge

Fylkeskommunen vil styrke kompetansen til alle som jobber med ungdom, og har laget en digital veileder om psykisk helse.

Elleve kunstnerne får stipend

Stipendene er fordelt på kategoriene etablerte kunstnere, unge kunstnere og husflid og håndverk.

Omdisponerer fem millioner

Det er tildelt midler til tiltak, prosjekter og institusjoner for å bidra til gjenreisningen av kunst- og kulturlivet.

Fiks ferdig fylkesvegprogram

Handlingsprogram for fylkesveger de neste fire årene har fått en siste finpuss etter at det ble vedtatt av fylkestinget.

Optimisme på Mjøsbysamling

Rundt 100 personer var tirsdag samlet på Gjøvik for å høre mer om utviklingen i Mjøsbyen framover.

Når blir din veg brøytet og strødd?

Innlandet fylkeskommune sine entreprenører er klare til å brøyte og strø nær 7000 kilometer fylkesveg i vinter.

Solbjørg Tveiten blir leder for Musikk i Innlandet

Den nyoppretta musikkinstitusjonen er lokalisert til Gjøvik. Tveiten tiltrer i stillingen 1. februar 2022.

En steinfallos fra Stange

I Stange ble den mye omtalte skulpturen «Seeding» avduket nylig. Vi hiver oss på og presenterer «Stangefallosen».