Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

På hjul - en roadtrip om videregående opplæring i Innlandet

Vi har laget film for å nå alle elever på 9. og 10. trinn.

Innsats for fløtingsminner

I Lomsdalsvassdraget i Søndre Land har lokale krefter stått på for å ta vare på de mange minnene etter tømmerfløting.

Lærer logistikk gjennom VR-spill

Gjennom et samarbeidsprosjekt får elever ved service- og samferdsel på Hamar katedralskole muligheten til å lære fag på en unik måte.

Stor vilje til å ta imot flyktninger

Det er stor vilje i kommunene i Innlandet til å bosette flere flyktninger. Det er tilbakemeldingen fra kommunene på spørsmål om hvilken kapasitet de har.

Trenger mer penger til fylkesvegene

Fylkesordføreren tegnet et tydelig bilde av transportutfordringene i Innlandet, da han snakket med transportkomiteen i Stortinget om forslaget til statsbudsjett.

Ja til landslinje i fjellfriluftsliv

Alle i fylkestinget er positive til å opprette en landslinje i fjellfriluftsliv ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, avdeling Lom.

Gode resultater i et spesielt skoleår

90,9 prosent av elevene i Innlandet fullførte skoleåret 2019/2020. Det er det beste årsresultatet noen gang målt i Innlandet.

Trafikksikkerhetstiltak på fylkesveger i Hamar

I løpet av høsten skal Nye Veier AS og Innlandet fylkeskommune gjøre trafikksikkerhetstiltak på flere fylkesveger i Hamar.

Bokbussen utvider kjøreruta i hele Innlandet

Innlandet fylkesbibliotek sin Bokbuss har vært på sitt aller første skolebesøk i gamle Hedmark.

- Distriktsfiendtlig statsbudsjett

- Inntektssystemets omfordeling skal gi like muligheter uansett hvor vi bor. Dette er ikke tilfelle, sa fylkesordfører Even Aleksander Hagen til kommunal- og forvaltningskomiteen mandag.

Til toppen