Asfalteringen av fylkesveger starter

Asfalteringen av fylkesveger i Innlandet starter opp denne uken. Vel 192 kilometer fylkesveg får ny asfalt i år. 

Hovedutvalgsleder Iselin Vistekleiven fikk være med på forberedelser til asfaltering på fylkesveg på Einavoll. Her sammen med Per Anders Møller fra Grevlingen & co. AS - Klikk for stort bildeHovedutvalgsleder Iselin Vistekleiven fikk være med på forberedelser til asfaltering på fylkesveg på Einavoll. Her sammen med Per Anders Møller fra Grevlingen & co. AS Innlandet

Disse fylkesvegstrekningene får ny asfalt i 2024.

Innlandet fylkeskommune skal i 2024 bruke rundt 240 millioner kroner pluss moms på asfaltering, og asfalteringen av fylkesvegene dekkes av penger satt av i fylkeskommunens handlingsprogram for fylkesveger, ordinære drift- og vedlikeholdsmidler og statlige midler. 

Dekketilstanden avgjør prioriteringene

Tilstanden på fylkesvegene blir registrert hvert år, og denne registreringen gir god oversikt over dekketilstanden på fylkesvegnettet. Registreringene inngår i grunnlaget for prioriteringene av hvilke veger som får asfalt i år og de neste årene.

- Behovet for ny asfalt på fylkesvegene er langt større enn de 192 kilometerne som får asfalt, men vi har dessverre ikke mer penger til rådighet i år. Det har vært en stor prisøkning på asfalt de siste årene og dette går på bekostning av antall kilometer veg som får ny asfalt, sier Iselin Vistekleiven, leder av hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune. 

Redusert fremkommelighet 

Asfaltsesongen i Innlandet starter 15. mai. Asfaltjobbene i Innlandet er organisert i tre geografiske områder, og entreprenørene som har fått oppdragene har noe ulik oppstart på de ulike kontraktene. All asfaltering av fylkesveger i Innlandet skal være ferdig i løpet av oktober. 

- På strekninger hvor det asfalteres vil det være redusert fremkommelighet. Hvert år oppstår det trafikkfarlige situasjoner som følge av utålmodige trafikanter. Av hensyn til egen og andres sikkerhet ber vi trafikantene ta hensyn til restriksjonene som gis i områder hvor det foregår asfaltering eller annet vegarbeid, oppfordrer Johan Nøkleholm, enhetsleder for dekke og merke i Innlandet fylkeskommune.

Klimautslipp nær halvert siden 2020

Innlandet fylkeskommune har i anbudskonkurransene om asfaltjobbene vektlagt klima. Det gjør at asfaltleverandørene konkurrerer om lav CO2-utslipp i tillegg til pris. Fylkeskommunen har stilt tilsvarende krav i flere år, og det gjør at klimautslippene fra asfaltering er nær halvert siden 2020. Det er flere grunner til den kraftige reduksjonen:

  • Det oljebaserte råstoffet er erstattet med biogent bindemiddel.
  • Diesel og fyringsolje på asfaltverkene er byttet ut med bio- og pelletsfyring.
  • Gammel asfalt resirkuleres i større grad enn før.
  • Transport har blitt effektivisert.


- Asfaltering har vært en versting på klimautslipp innen drift av veger. Gjennom målrettet innsats og godt samarbeid med bransjen har vi redusert klimautslippene betraktelig i løpet av få år, men vi skal fortsette å gjøre tiltak som bidrar ytterligere til det grønne skiftet, forteller Vistekleiven avslutningsvis.