For entreprenører

Innlandet fylkeskommune vil inngå flere kontrakter i året for å gjennomføre oppgaver knyttet til drift, vedlikehold og utbygging av fylkesvegnettet i fylket. Disse kontraktene blir tildelt etter anbudskonkurranser.

Anbudskonkurranser

Søk i databasen i Doffin

Innlandet fylkeskommune legger alle anbudskonkurranser ut på Doffin – den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.

Operativ standard drift og vedlikehold

Innlandet fylkeskommune har en egen operativ standard (OSI) som gir retningslinjer for drift og vedlikehold av fylkesveger i Innlandet.

Operativ standard Innlandet (PDF, 5 MB).  

I den operative standarden finner du:

  • krav til funksjon og tilstand for objekter
  • krav til utførelse av drift og vedlikehold.

Maler driftskontrakter

Innlandet fylkeskommune lyser ut konkurransene om driftskontrakter etter samme mal.