Tilskudd til historiske ferdselsårer

Fem frivillige lag i Innlandet får til sammen 260 000 kroner til lokalhistoriske vandreruter i 2022.

Ny samarbeidsavtale om samisk kulturminnevern

Innlandet fylkeskommune og Sametinget har signert samarbeidsavtale om samisk kulturminnevern i Innlandet.

1700 år gammel skinnsko avslørte eldgammel fjellvei

En 1700 år gammel skinnsko, inspirert av moten i Romerriket, avslørte eldgammel fjellvei i Breheimen.

Eier du verneverdige bygninger eller anlegg?

Nå kan du søke om midler til restaurering og istandsetting. Søknadsfristen er 1. mai 2022.  

Vil ha mer penger til fredete bygninger

Hovedutvalg for kultur mener staten gir altfor lite penger til fredete bygninger som eies av privatpersoner.

Dramaet på Bagnsbergene gård i april 1940

Sivile sør-aurdøler havnet i skuddlinjen da tyske og norske styrker støtte sammen på Bagnsbergene gård i april 1940.

Skeive stemmer og historie fra Innlandet

I år løfter vi fram skeiv historie fra Innlandet. Først ut er Petronelle Nielsens dagbøker og komponisten Pauline Hall.

No kan du søkje folkedansstipend

Stipendet skal stimulere til rekruttering innan folkedansen i Innlandet. Søknadsfristen er 1. april 2022.

36,5 millioner til kulturmiljø i Innlandet

Eiere i Innlandet får 36,5 millioner kroner i tilskudd fra Riksantikvaren i år.

Kulturminner skal på kartet

Innlandet har mange frivillige som registrerer kulturminner. I år følger vi opp – kulturminnene skal synliggjøres. 

Til toppen