Frose i tid/Frozen in time

Brearkeologisk utstilling i verdensklasse på Norsk fjellsenter i Lom.

Vil frede Femundshytta

Varsel om oppstart av fredningssak for Femundshytta. Frist for innspill er 20. august 2023.

Vil frede Lillehammer brygge

Varsel om oppstart av fredningssak for Lillehammer brygge. Frist for innspill er 26. juni 2023. 

Får ekstra penger til kulturmiljøarbeid i kommunene

Tilskudd på 1,8 millioner kroner fra Riksantikvaren skal hindre tap av kulturminner og kulturmiljø. 

Får 1 million til vedlikehold og skilting av kulturmiljø

Innlandet får tilskudd fra Riksantikvaren til flere ulike kulturminne-prosjekter i 2023. Bergkunst er prioritert i år. 

Ryddet huset - fant sjelden skatt

Grete Margot Sørum i Valdres skjønte at funnet måtte leveres inn til arkeologene. 

Samarbeider om brearkeologi

Så langt er det gjort 3800 funn under isen. En ny avtale skal sikre et enda mer helhetlig samarbeid om arkeologiske funn.

Tilskudd til kulturminner

21 verneverdige bygg og anlegg får tilskudd for 2023.

Høring: forslag til fredning av Stenberg gård

Stenberg gård i Vestre og Østre Toten kommune foreslås fredet. Frist for innspill er 3. april 2023.

Fotosamling - vanlige detektorfunn i Innlandet

Før du søker etter oldsaker med metalldetektor, bør du vite hvordan de vanligste gjenstandene ser ut. Se bilder her.