250 000 til slippen ved skibladnerbrygge

Innlandet fylkeskommune bevilger midlene til vedlikehold- og sikringstiltak ved Mjøssamlingenes anlegg på Minnesund.  

Hundre år med industrihistorie

Kombinasjonen av traktor og gravemaskin ble stor suksess for bedriften Hymas i Brumunddal.

En steinfallos fra Stange

I Stange ble den mye omtalte skulpturen «Seeding» avduket nylig. Vi hiver oss på og presenterer «Stangefallosen». 

Søk tilskudd til freda hus og kulturmiljø

Eiere av freda hus, fartøy og ulike kulturmiljø kan nå søke om tilskudd. Søknadsfristen er 1. november.

Verdens best bevarte forhistoriske skipar

Syv år etter første skifunnet, har arkeologene funnet den 1300 år gamle «makkeren».  

Breie gård er freda

Breie gård i Etnedal har flere hundre år med gårdshistorie. Gården har også landets eneste freda private småkraftverk.   

Sørsamisk kulturarv i Innlandet

Boerne og Gåetiesijjie på sørsamisk. Melkegrop og gammetuft på norsk. Samiske boplasser besøkes med Sametinget.

Fløting av tømmer i 300 år

Fløting av tømmer var viktig, men farlig arbeid for mange i Innlandet. Her finnes kulturminner fra 300 år med fløting.

Til toppen