Gamle hus skaper attraktive bygder

Ny bygningsvernsrådgiver i Kongsvingerregionen. Det redder flere gamle hus. 

mann på stige - Klikk for stort bildeKongsvingeregionens første bygningsvernsrådgiver heter Hans Johnsson. Han er lidenskapelig opptatt av gamle hus. Privat.

Hvert år rives eller forfaller mange eldre hus over hele Norge. For at det skal bli enklere å ta vare på gamle bygninger er det i Innlandet ansatt egne bygningsvernsrådgivere. 

Dette er uavhengige fagpersoner som hjelper eiere med gratis veiledning i forbindelse med vedlikehold, istandsetting og søknadsskriving. 

Tilbudet er en del av den unike Innlandsmodellen i bygningsvern. Og dette er populært, noe nyansatt bygningsvernsrådgiver i Kongsvingerregionen, Hans Johnsson, allerede har fått føle på:

Her er det mange gamle hus som trenger omsorg. 

Han har bred erfaring med bygningsvern og kulturarv. Tidligere har Johnsson jobbet som rådgiver i Kulturminnefondet samt i Innlandet og Viken fylkeskommune. I tillegg har han drevet eget firma innen rådgivning og håndverkstjenester. Med tilhold i Torsby på andre siden av grensa er han lommekjent i Kongsvingerregionen.

Hus er egentlig mitt liv. Jeg har nesten for mange. 

Gamle hus skaper attraktive steder

Netflix og chill er ikke en av Hans sine hobbyer. Han fikser gamle hus også på fritiden. Akkurat nå har han blant annet to gårder, en seterstue og et gammelt bedehus i Sverige. 

Det gamle Betelkapellet, oppført rundt 1915, er han i full gang med å sette i stand. Hva skal det bli? Kanskje en møteplass for bygda som kan brukes til utstillinger og andre kulturarrangement.

Gamle hus er med på å skape attraktive bygder. Det er lettere å få tilflytting og besøkende til et sted som er spennende, unikt og koselig.

Om det er liv i de gamle husene skaper det ringvirkninger for hele lokalsamfunnet mener Hans. Ikke bare handler det om å ta vare på en del av historien, men pent istandsatte hus gir også en positiv opplevelse for folk flest. 

Forfalne bygninger vitner om fraflytning og dårlige tider, mens istandsatte hus kan bidra til glede og optimisme. 

gammelt bedehus.  - Klikk for stort bildeHans er i full gang med å sette i stand et gammelt bedehus fra 1910-tallet. Hans Johnsson.
mann pusser opp hus - Klikk for stort bildeBygningsvernrådgiver Hans Johnsson i Kongsvingerregionen. Privat.

Bevar bygg - bevar klima

Ombruk av eksisterende bygninger er en sentral del av det grønne skiftet. Globalt står byggebransjen for 40 prosent av verdens klimautslipp. For å få ned klimaavtrykket må flere gamle bygninger istandsettes og brukes på nye måter. 

Her er bygningsvernsrådgiverne en uvurderlig ressurs. Som rådgiver handler det først og fremst om å finne gode løsninger for istandsetting. Mange gamle bygninger kan også få endret bruk. Johnsson kan fortelle at:

Rundt omkring på gårdene står det mange tomme låver. Disse kan brukes på nye måter. Dette er bare en liten andel av de bygningene som kan få en ny funksjon i framtiden. 

Hele landet i 2024

I dag er det bygningsvernsrådgivere i sju av ni regioner. I løpet av 2024 skal det etter planen finnes rådgivere i hele Innlandet fylke. Da får også huseiere i Sør-Østerdalen og Hamraregionen nyte godt av tilbudet. 

Ordningen er et spleiselag mellom regionmuseene, kommunen og fylkeskommunen. Målet er at alle i eiere av eldre hus, uavhengig av hvor de bor, skal ha samme tilbud. 

Bygningsvernsrådgiverne er en god investering som lønner seg for kommunene og kommer huseierne til gode. Med tilgang til en dedikert rådgiver kan alle som eier et gammelt hus i regionen få hjelp fra en fagperson. 
Å vedlikeholde eldre hus framfor å bygge nytt er ikke bare godt kulturminnevern, men også fremragende klimapolitikk.

Dette slår Torill Nygård fast, som er seksjonsleder Bygg og landskap i Innlandet fylkeskommune. 

Finn din bygningsvernrådgiver

Her finner du bygningsvernrådgiver i din region. 

Les mer om Innlandsmodellen i bygningsvern

Her er informasjon om Innlandsmodellen i bygningsvern. 

Tekst: Stefan Kaliski.