Hvem skal få fylkeskulturprisen?

Bli med og bestem hvem som skal få fylkeskulturprisen, og send inn ditt forslag innen 1. september 2024.

Kurt Ole Linn blir ny kultursjef

Linn tiltrer stillingen i Innlandet fylkeskommune 1. august. 

Hva gjør Kulturavdelingen i fylkeskommunen?

Kulturavdelingen i fylkeskommunen har som mål at Innlandet skal være best på kultur. Se filmen om alt vi jobber med.

Middelalderfiske før svartedauden

En sjelden utgravning av ei fiskefelle i Nord-Mesna gir ny kunnskap om middelalderen i Innlandet. 

«Det er gamalrunsk»

Sjå runesteinen og kulturminna i Gardbergfeltet gjennom auga til unge guidar. Vestre Slidre kommune har laga film. 

Støtte til vern

Hovudutvalet for kultur gav midlar til mellom anna ruinar frå mellomalderen og brannsikring av trehus.

Tradisjonshåndverk: kurs i leir-rapping

24. og 25. mai holdes kurs i leir-rapping på Østerhaug i Øyer. Kurset er gratis.   

Velkommen til Innlandet kulturarvkonferanse 24. mai

Vi inviterer alle med engasjement for kulturarv til en inspirerende dag på Domkirkeodden på Hamar. 

Kulturminner i Rendalen kartlagt med moderne teknologi

LiDAR-bilder viser mer enn 2000 nye kulturminner. Slik kan kulturminner registreres fra kontorpulten.  

Midler til verdensarv og fartøyvern

Hovedutvalg for kultur fordelte også midler til tekniske og industrielle kulturminner onsdag.