53 millioner til bygningsvern og kulturmiljø i Innlandet

Årets tildeling fra Riksantikvaren går både til bygningsvern, fartøy, verdensarv, teknisk-industrielle miljø og ruiner. 

Vil du jobbe internasjonalt med kultur?

Vi inviterer kultursektoren i Innlandet til presentasjonsmøte og veiledning 7. mars om hvordan du får tak i midler.

Velkommen til årets detektormøte

Vi inviterer detektorister i Innlandet til Hamar søndag 10. mars 2024. 

Fotosamling - myntfunn fra Innlandet

Her er et utvalg av de flotteste myntfunnene fra detektorister i Innlandet. Myntene gir nye perspektiv på historien. 

Brearkeologien i Innlandet styrkes i fylkesbudsjettet

Klimaendringene fører til at isen i høyfjellet smelter og forhistoriske funn kommer frem i dagen. Nå styrkes arbeidet.

Satsing på romanifolket/taternes historie

Romanifolket/taternes kulturminner er en viktig del av den norske historien og skal sikres. Har du kunnskap å dele? 

Svært sjelden gullmynt funnet i Innlandet

Vi har fått inn en sjelden bysantisk gullmynt fra Valdres. Var det Harald Hardråde som brakte den hit? 

Gamle hus skaper attraktive bygder

Ny bygningsvernsrådgiver i Kongsvingerregionen. Det redder flere gamle hus. 

Viktig valdreshistorie på kartet

Moderne teknologi gir oversikt over jernvinneanlegg frå vikingtid og mellomalder i alle kommunene i Valdres.

Innlandsmodellen i bygningsvern

Det skal være enkelt å eie fredete hus.