Midler til verdensarv og fartøyvern

Hovedutvalg for kultur fordelte også midler til tekniske og industrielle kulturminner onsdag.

Tilskuddsordningen for verdensarv skal bidra til å oppfylle Norges forpliktelser etter Unescos verdensarvkonvensjon.

Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner deler forvaltningsansvaret for verdensarvområdet Røros bergstad og Circumferensen. De samarbeider om fordelingen av tilskuddsmidler som bevilges fra Riksantikvaren hvert år. I denne bevilgningen ligger det både tilskudd for 2024 og tilsagn for 2025.

I Innlandet er det tiltak knyttet til verdensarvområdet og Circumferensen i kommunene Tolga, Os og Engerdal som kvalifiserer til tilskudd.

Slik fordeles verdensarvmidlene

Verdensarv 2024 tilsagn 2025
Søker Tiltak Tilskudd 2024 i kroner Tilsagn 2025 i kroner
Privat søker Tolga Istandsetting av hovedbygning, Kirkbakk 400 000 100 000
Gruvåsen grunneierlag og Os kommune Tilretteleggingsprosjekt, skilting på Gruvåsen 180 000 0
Os kommune Istandsetting, skifertak, Gløtvold, Narjordet 350 000 0
Tolga kommune Istandsetting tørrmur, Sandmæl 184 000 0
Privat søker Tolga Istandsetting Drengestua, Lensmannsgården 200 000 0
Engerdal kommune Skilting og tilrettelegging Gløtfossen 0 100 000
Engerdal kommune Digitalisering av protokoll fra Femundshytten 26 000 0
Nørdalen natur- og kultursti, Os Etablering av gapahuk for overnatting ved kullbrenning, samt utstilling 100 000 100 000

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 10/2024

Fartøyvern

Formålet med tilskuddsordningen er å medvirke til at vernete og fredete fartøy kan bli vedlikeholdt og satt i stand etter antikvariske retningslinjer. Tilskuddsordningen skal også bidra til å opprettholde kunnskapen om eldre håndverk og teknikker knyttet til eldre fartøy.

Det er kommet inn fire søknader i år, og alle oppfyller kriteriene for tilskudd.

«Tyin» får mest med drøyt 1,44 millioner kroner. «Rond» får 200 000 kroner og «Trysilknut» får 50 000 kroner. «Skibladner» får 375 000 kroner i tilskudd i 2024 og i tillegg 200 000 kroner i tilsagn for 2025.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene 8/2024

Tekniske og industrielle kulturminner

En stor fabrikkbygning i rød murstein - Klikk for stort bildeKlevfos Cellulose- og papirfabrik er en av tre anlegg i bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner. Mostafa Pourbayat

Innlandet har tre anlegg som inngår i bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner. Dette er Atlungstad Brenneri, Folldal gruver og Klevfos Cellulose- og papirfabrik.

Formålet med tilskuddsordningen er å sette i stand og vedlikeholde tekniske og industrielle kulturminner. På denne måten kan vi bidra til kunnskap, opplevelser, bruk og verdiskaping.

Alle de tre anleggene i Innlandet er turistattraksjoner som bidrar til å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst i Innlandet.

Innlandet fylkeskommune får penger over statsbudsjettet som skal fordeles til tekniske og industrielle kulturminner. Dette gjelder både tilskudd for 2024 og tilsagn for 2025.

Slik er midlene fordelt til anleggene

Tekniske og industrielle kulturminner 2024 tilsagn 2025
Anlegg Tilskudd FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) 2024 Tilskudd tiltak 2024 Tilsagn 2025
Atlungstad Brenneri 2 511 819 70 000 250 000
Folldal gruver 3 259 000 815 362 0
Klevfos Cellulose- og papirfabrik 1 119 536 114 795 1 000 000
Uforutsette kostnader for alle anlegg i bevaringsprogrammet 0 250 000 0

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 9/2024