Nyheter politikk

Innlandet skal bli mer inkluderende

Fylkestinget vedtok onsdag Regional plan for det inkluderende Innlandet.

Vil ikke drifte bussene selv

MDG var på vippen og sørget for at fylkestinget landet på å fortsette dagens anbudsordning for busstransport.

Støttar foreslåtte inntektsendringar

Fylkesutvalet støttar forslaget frå ekspertutvalet om inntektssystemet for fylkeskommunane.

Tannklinikk på fylkeshuset

Fylkesutvalget mener Lillehammer og Brøttum tannklinikker skal samlokaliseres i fylkeshuset på Lillehammer.

Midler til øvingsarena og verdenscup

Energisenteret på Hunderfossen får 1 millioner kroner til øvingsarena for lærlinger.

Pengar til kultur og idrett

Hovedutvalg for kultur vedtok onsdag å gje pengar til mellom anna kunstnarresidensar og kulturaktivitet for barn og ungdom.

Flertall for fortsatt anbud på buss

Hovedutvalg for samferdsel gikk onsdag inn for å beholde dagens organisering av busstransporten i Innlandet.

Framtidig skole- og tilbudsstruktur i Innlandet

I arbeidet med å se på framtidig skole- og tilbudsstruktur, skal man blant annet også se på ulike opplæringsmodeller.

Millioner til næringsformål

Hovedutvalg for næring har bevilget over 5 millioner til innovasjon og næringsutvikling i Innlandet.

4,75 millioner kroner til Interreg-prosjekter

Tre prosjekter i Innlandet med svenske samarbeidspartnere får penger av fylkeskommunen.