Nyheter politikk

Korona-erfaringer endrer rehabiliteringen av fylkeshuset

Måten vi arbeider på vil bli varig endret etter pandemien. Det endrer også rehabiliteringen av fylkeshuset på Hamar.

Elleve kunstnerne får stipend

Stipendene er fordelt på kategoriene etablerte kunstnere, unge kunstnere og husflid og håndverk.

Omdisponerer fem millioner

Det er tildelt midler til tiltak, prosjekter og institusjoner for å bidra til gjenreisningen av kunst- og kulturlivet.

Beholder eierskapet til folkehøgskolene

Fylkestinget vedtok onsdag å videreføre eierskapet til Toten og Ringebu folkehøgskoler.

Uenige om tilbudsstrukturen

Med et knapt flertall vedtok fylkestinget å kutte ni tilbud i videregående opplæring neste skoleår.

Fire priser i Innlandet

Fylkesutvalget vedtok tirsdag hvilke kriterier som skal gjelde for de fire prisene fylkeskommunen skal dele ut.

Skal løfte fram naturbruk

Elever og lærere ved de fire naturbruksskolene i Innlandet skal bidra til å gjøre tilbudet mer synlig og attraktivt.

Fart, miljø og trafikksikkerhet

Politikerne i fylkesutvalget er ikke helt enige i hva som er viktigst når E6 skal bygges ut fra Roterud til Storhove.

25 millioner kroner til bredbånd i Innlandet

Ti prosjekter får fylkeskommunale midler til utbygging av bredbånd.

Vil løfte avlsmiljø og tremekanisk industri

Høgskolen i Innlandet og NTNU Gjøvik får til sammen 13,5 millioner kroner til hvert sitt prosjekt.

Til toppen