Nyheter politikk

Støtter endring av vernegrense

Fylkesutvalget støtter at vernegrensen for Lågendeltaet endres, slik at ny E6 kan bygges som planlagt.

Millioner til internasjonale prosjekter

Fylkesutvalget vedtok tirsdag å gi penger til fem prosjekter i Innlandet med svenske samarbeidspartnere.

Frisklivsmidler til 16 tiltak

16 tiltak får til sammen drøyt 1,8 millioner kroner innenfor ordningen for kommunale frisklivstiltak.

12 tiltak får vassdragsmidler

Tilrettelegging for fiske og videreutvikling av badeplass er to tiltak som får vassdragsmidler fra fylkeskommunen.

Reddet halvparten av skoletilbudene

Politikerne reddet 10 av skoletilbudene på fylkeskommunedirektørens kuttliste.

Mer penger til fylkesveg

Når budsjettet for 2023 skal justeres, velger politikerne å sette av mer penger til fylkesveg.

Behov for mer kraft

Vi må blant annet vurdere både å utvikle eksisterende vannkraftverk og bygge nye, mener fylkestinget.

Gir penger til operafestival

Innstillingen fra fylkeskommunedirektøren var nei, men politikerne valgte likevel å gi penger til Operafest Røykenviken.

Samarbeider om brearkeologi

Så langt er det gjort 3800 funn under isen. En ny avtale skal sikre et enda mer helhetlig samarbeid om arkeologiske funn.

Ungdomsfestival om ytringsfrihet

World Expression Forum får 300 000 kroner til festival for ungdom på Lillehammer i mai.