Nyheter politikk

Vil befeste Forsvaret i Innlandet

Forsvarsforum Innlandet jobber aktivt for at Innlandet befestes som Forsvarets hovedbase i Sør-Norge. 

1,8 millioner kroner til idrettsarrangementer

Hovedutvalg for kultur har fordelt 1,8 millioner kroner til 19 idrettsarrangementer i Innlandet.

Fordelte penger til næringsutvikling

På årets siste møte fordelte hovedutvalg for næring 3,5 millioner kroner til tre søkere.

Grøn framtid skaper arbeidsplassar

Det viser ei evaluering av tilskotsordninga etter at ho vart utvida til å gjelde for heile Innlandet.

Vil ha mer kraft og bedre nett

Det er noen av punktene i fylkesutvalgets høringssvar til strømprisutvalgets rapport.

Mer penger til bonden, selvforsyning og rekruttering

Bonden må få bedre lønn‚ og selvforsyning og rekruttering må prioriteres, mener fylkestinget.

Ekstra penger til fylkesveg og kollektivtransport

Fylkesveg 33 og 24 blir prioritert i årsbudsjett og økonomiplan for 2024–2027. Også Innlandstrafikk får ekstra penger.

Innlandet fylkesting fordømmer terror

Etter initiativ fra Rødt, vedtok politikerne en uttalelse fra fylkestinget om situasjonen i Midtøsten.

Vil ha sørsamisk navn på Innlandet

Flertallet av politikerne i fylkesutvalget er positive til det sørsamiske navnet Sisdajve på Innlandet.

Støtter World Cup på Lillehammer

Bamrud anbefalte avslag, men politikerne fant likevel penger til World Cup i hopp og kombinert.