Nyheter politikk

Millioner til næringsformål

Hovedutvalg for næring har bevilget over 5 millioner til innovasjon og næringsutvikling i Innlandet.

4,75 millioner kroner til Interreg-prosjekter

Tre prosjekter i Innlandet med svenske samarbeidspartnere får penger av fylkeskommunen.

Støtter World cup og ski-NM

Fylkesutvalget gir penger til World cup nordiske grener og ski-NM.

Skal øke kompetansen i treindustrien

Prosjektet Heartwood skal bidra til kompetansepåfyll innenfor den skogbaserte industrien.

Plan for klima, energi og miljø på høring

Fylkesutvalget sender Regional plan for klima, energi og miljø på høring. Frist for tilbakemelding er 10. mars 2023.

Godt samarbeid med kommunene

Partnerskapsavtalen mellom Innlandet fylkeskommune og kommunene fungerer godt, men det er rom for forbedringer.

Mer lønn og økt selvforsyning

Bonden må tjene mer og Norge må øke selvforsyningsgraden av mat, mener fylkestinget.

Åpner for parlamentarisme

Politikerne i fylkestinget åpner for at fylkestinget neste periode kan velge parlamentarisk styringsform.

Mer penger til kollektivtransport

Fylkestinget vedtok å øke rammen til kollektivtransport med 100 millioner kroner i behandlingen av fylkesbudsjettet.

Støtte til Skibladner og skogmuseet

Skibladner får ekstraordinær støtte og Norsk skogmuseum får tilskudd til utstillingen Ferskvann.

Til toppen