Nyheter politikk

Bompenger til overs

Det blir ca. 12,7 millioner kroner til overs når tre bompengeprosjekter i Innlandet er avviklet.

Regional plan på høring

Forslag til Regional plan for det inkluderende Innlandet legges ut på høring. Frist for tilbakemelding er 15. oktober.

Etterlyser en mer kraftfull distriktspolitikk

Fylkestinget vil ha mer penger og en tydeligere politikk for å løse utfordringene i distriktene.

Vil styrke distriktene

Gjennom prosjektet Tett på 2030 vil fylkeskommunen styrke satsingen i distriktene.

Fylkesordføreren ønsker utvikling i hele fylket

- Innlandet kan bidra til å løse mange av verdens utfordringer hvis vi utvikler hele fylket.

Fortsatt innsigelser til planforslag for E6

Nye Veier og fylkeskommunen er uenige om hva som er god nok tilrettelegging for myke trafikanter langs Biristrandvegen.

Tiltaksplan for jordbruket i Innlandet

En egen tiltaksplan skal bidra til utvikling og kraft for landbruket i Innlandet.

Forlenger tilbud til etablerere

Fylkeskommunen viderefører satsingen mot etablerere i Innlandet.

Elrond kan bli gratis

I revidert statsbudsjett foreslår regjeringen at ferjestrekningen på Randsfjorden blir gratis.

Millioner til næringsprosjekter

Hovedutvalg for næring vedtok onsdag å gi midler til blant annet prosjekter innenfor reiseliv, naturbruk og lokalmat.

Til toppen