Nyheter politikk

Vil ha mer kraft og bedre nett

Det er noen av punktene i fylkesutvalgets høringssvar til strømprisutvalgets rapport.

Mer penger til bonden, selvforsyning og rekruttering

Bonden må få bedre lønn‚ og selvforsyning og rekruttering må prioriteres, mener fylkestinget.

Ekstra penger til fylkesveg og kollektivtransport

Fylkesveg 33 og 24 blir prioritert i årsbudsjett og økonomiplan for 2024–2027. Også Innlandstrafikk får ekstra penger.

Innlandet fylkesting fordømmer terror

Etter initiativ fra Rødt, vedtok politikerne en uttalelse fra fylkestinget om situasjonen i Midtøsten.

Vil ha sørsamisk navn på Innlandet

Flertallet av politikerne i fylkesutvalget er positive til det sørsamiske navnet Sisdajve på Innlandet.

Støtter World Cup på Lillehammer

Bamrud anbefalte avslag, men politikerne fant likevel penger til World Cup i hopp og kombinert.

Satser på prosjekter innen reiseliv og landbruk

Hovedutvalg for næring vedtok onsdag å gi penger til tre prosjekter innenfor reiseliv og landbruk.

Penger til svensk–norsk beredskapsprosjekt

Høgskolen i Innlandet får 750 000 kroner til et prosjekt om samfunnssikkerhet i grenseregionene.

Gir penger til Femundløpet

Femundløpet får 600 000 kroner til arrangementet i 2024.

81,2 prosent fullførte

For første gang er det flere elever som har fullført videregående opplæring i Innlandet enn gjennomsnittet for landet.