Nyheter politikk

Pengar til kultur og friluftsliv

Hovudutval for kultur fordelte onsdag over fire millionar kroner til aktivitetar innan kultur og friluftsliv.

Over 100 millioner kroner til næringsutvikling

Hovedutvalg for næring tildelte onsdag drøyt 104 millioner kroner til næringsutvikling i Innlandet.

Hvordan finne den gode skolestrukturen?

Nå har politikerne begynt å se på prosessen for å få ny skole- og tilbudsstruktur for videregående opplæring i Innlandet.

Ny tannklinikk på Lillehammer

Nye Lillehammer tannklinikk skal stå ferdig senest april 2025, hvis fylkestinget vedtar saken slik den står nå.

800 000 kroner til World Cup i alpint

Pengene skal gå til renn i Kvitfjell for både menn og kvinner.

60 millioner kroner til kultur

43 kulturinstitusjoner og arrangementer i Innlandet får til sammen drøyt 60 millioner kroner i 2024.

Vil befeste Forsvaret i Innlandet

Forsvarsforum Innlandet jobber aktivt for at Innlandet befestes som Forsvarets hovedbase i Sør-Norge. 

1,8 millioner kroner til idrettsarrangementer

Hovedutvalg for kultur har fordelt 1,8 millioner kroner til 19 idrettsarrangementer i Innlandet.

Fordelte penger til næringsutvikling

På årets siste møte fordelte hovedutvalg for næring 3,5 millioner kroner til tre søkere.

Grøn framtid skaper arbeidsplassar

Det viser ei evaluering av tilskotsordninga etter at ho vart utvida til å gjelde for heile Innlandet.