Nyheter politikk

Vil se på skolestrukturen i Innlandet

Flertallet i fylkestinget vedtok onsdag å utrede skolestrukturen i Innlandet blant annet basert på fremtidige elevtall.

80 prosent fullførte videregående utdanning

Dette er en økning på 1,9 prosentpoeng fra forrige år og nesten på nivå med landsgjennomsnittet.

– Et lite steg i riktig retning

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen mener forslaget til statsbudsjett er et steg i riktig retning for å utjevne forskjeller.

Femundløpet får 500 000 kroner

Tilskuddet skal gå til TV- og medieproduksjonen av Femundløpet 2023.

Vil løfte fram psykisk helse

Psykisk helse er ett av punktene politikerne vil løfte fram i høringssvaret sitt til Helse Sør-Øst.

Støtter nasjonal satsing på landbruksteknologi

Klosser Innovasjon får penger til å opprette et landslag av bedrifter innenfor landbruksteknologi.

2 millioner kroner til barne- og ungdomskultur

Pengene skal blant annet gå til prosjekter innenfor e-sport og litteratur.

Foreslår alternativ modell

Politikerne vil prøve ut en ny modell på Vg2 kokk- og servitørfag på Nord-Gudbrandsdal vgs.