Ny tannklinikk på Lillehammer

Nye Lillehammer tannklinikk skal stå ferdig senest april 2025, hvis fylkestinget vedtar saken slik den står nå.

Tannlege behandler tennene til en ung kvinne i tannlegestolen - Klikk for stort bilde Mostphotos

Fylkesutvalget behandlet saken tirsdag.

Den nye tannklinikken får 14 behandlingsrom. Dette inkluderer to såkalte TOO-rom. Dette er spesialrom der personer med tannlegeskrekk kan få behandling.

Når den nye klinikken bygges, blir Brøttum tannklinikk i Ringsaker flyttet til Lillehammer. Klinikken skal ligge i fylkeshuset på Lillehammer.

Må utvide klinikken

Fylkestinget har allerede vedtatt bygging av ny Lillehammer tannklinikk. Grunnen til at saken kommer opp igjen nå, er at man ser at de opprinnelige planene må justeres. Tannklinikken trenger større plass. I de nye planene er arealet økt fra 825 til 940 kvadratmeter. Antall behandlingsrom er økt fra 12 til 14, og lagerarealet er større.

Budsjettet er beregnet til 52,5 millioner kroner. Dette er en økning på 10,5 millioner kroner. Utvidelsen innebærer også en økning på 200 000 kroner i årlig husleie.

Flere årsaker til endret behov

Det er flere årsaker til at fylkeskommunedirektør Tron Bamrud ser behovet for en større tannklinikk enn opprinnelig planlagt. Blant annet har Stortinget vedtatt at personer mellom 21 og 24 år har rett til 75 prosent refusjon hvis de bruker en offentlig tannklinikk. Lillehammer har mange i denne kategorien, blant annet på grunn av høgskolen.

– Jeg ser på denne saken som heldig, fordi vi i utgangspunktet hadde planlagt for noe som hadde gitt underkapasitet i forhold til det Stortinget har vedtatt. Nå kan vi planlegge endringene inn i eksisterende prosjekt, sa Iselin Vistekleiven (Ap).

Politisk behandling

Fylkesutvalget er enig i fylkeskommunedirektørens innstilling om å utvide lokalene i forhold til den opprinnelige planen. Dette sender de videre som sin innstilling til fylkestinget. Det er fylkestinget som skal sluttbehandle saken senere i februar.

Les sakspapirene PS 16/2024