Vil befeste Forsvaret i Innlandet

Forsvarsforum Innlandet jobber aktivt for at Innlandet befestes som Forsvarets hovedbase i Sør-Norge. 

Nye Forsvarsforum Innlandet: fra venstre Ola Gundersen (forsvarskoordinator i Innlandet), Lillian Skjærvik (ordfører i Elverum), Mona Cicilie Stormoen (leder og fylkestingsrepresentant), Hans Olav Sundfør (ordfører i Lillehammer), Ole Erik Hørstad (ordfører i Åmot), Jane Meyer (varaordfører i Hamar) og Joakim Ekseth (fylkestingsrepresentant). Magne Vorkinn (ordfører i Dovre) var ikke tilstede. - Klikk for stort bildeNye Forsvarsforum Innlandet: fra venstre Ola Gundersen (forsvarskoordinator i Innlandet), Lillian Skjærvik (ordfører i Elverum), Mona Cicilie Stormoen (leder og fylkestingsrepresentant), Hans Olav Sundfør (ordfører i Lillehammer), Ole Erik Hørstad (ordfører i Åmot), Jane Meyer (varaordfører i Hamar) og Joakim Ekseth (fylkestingsrepresentant). Magne Vorkinn (ordfører i Dovre) var ikke tilstede. Endre Hjelseth/Innlandet fylkeskommune.

Langtidsmeldingen for forsvarssektoren som behandles i Stortinget til høsten vil legge premissene.

Store ambisjoner

Mandag 8. januar 2024 var forumet samlet med nye representanter etter kommune- og fylkestingsvalget i fjor høst. Representantene har store ambisjoner om å styrke Innlandet som et forsvars- og beredskapsfylke for nasjonen.

– Innlandets kommuner, regionale aktører, akademia og lokalt næringsliv har lagt godt til rette for at Forsvaret kan fortsette sin utvikling i Innlandet. Forsvarsforum Innlandet skal sikre at disse aktørene jobber i fellesskap og har en felles tilnærming til hvordan Forsvaret kan få best mulig rammevilkår for sin virksomhet og utvikling, sier fylkestingsrepresentant og leder av Forsvarsforum Innlandet, Mona Cicilie Stormoen.

Nå er det alvor

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa ble endret da Russland gikk til krig mot Ukraina i februar 2022. 

Den usikre situasjonen gjør at europeiske land inkludert Norge må styrke den nasjonale sikkerheten og samfunnssikkerheten og være bedre forberedt på å håndtere sikkerhetspolitiske konflikter. Dette konkluderte både Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen med i sine nasjonale utredninger som ble avgitt før sommeren i fjor. 

Disse to kommisjonsrapportene er grunnlaget, sammen med forsvarssjefens fagmilitære råd, når regjeringen i løpet av 2024 vil legge fram langtidsmeldingen for forsvarssektoren og parallelt en stortingsmelding om totalforsvaret. 

– Forsvarsforum Innlandet vil jobbe aktivt med innspill til disse to meldingene for å sikre at Forsvaret og den sivile delen av totalforsvaret styrkes i Innlandet, sier Stormoen.

Innlandets forsvarskommuner 

Forsvarsforum Innlandet ble etablert våren 2023. Forumet ledes av politisk ledelse i Innlandet fylkeskommune og er sammensatt med ordførerne fra Åmot, Elverum, Hamar, Lillehammer og Dovre kommuner. Dette er de store forsvarskommunene i Innlandet hvor Forsvaret har større virksomheter. 

– Representantene i Forsvarsforum Innlandet har god kunnskap og forståelse for hva som må gjøres for å oppnå målet om å befeste Innlandet som Forsvarets hovedbase i Sør-Norge. Men forumet vil også sørge for at alle relevante aktører i Innlandet blir inkludert i forumets innsats. Vi planlegger å samle alle disse til en forsvarskonferanse i september, konkluderer Stormoen.