60 millioner kroner til kultur

43 kulturinstitusjoner og arrangementer i Innlandet får til sammen drøyt 60 millioner kroner i 2024.

En hånd med fingrene på tangentene til et piano - Klikk for stort bilde Innlandet fylkeskommune

Det vedtok fylkesutvalget tirsdag.

Saken ble først behandlet i hovedutvalg for kultur i desember. Innstillingen fra fylkeskommunedirektør Tron Bamrud var å fordele de vel 60 millioner kronene til 33 institusjoner og arrangementer.

Høyre og Arbeiderpartiet leverte et alternativt forslag der de justerte på summene. I dette forslaget får 11 søkere mindre penger enn i forslaget til fylkeskommunedirektøren. Disse pengene blir fordelt på 10 andre søkere, og til sammen får da 43 søkere tilskudd.

Forslaget gikk igjennom og ble levert som innstilling fra hovedutvalget til fylkesutvalget.

Mye diskusjon i kulturmiljøene

I perioden mellom møtet i hovedutvalg for kultur og møtet i fylkesutvalget har det vært mye diskusjon om fordelingen av pengene i kulturmiljøene og i media. Kritikken har blant annet gått på at fylkespolitikerne tar penger fra de store satsingene, som Teater Innlandet.

– Vi har ingen hensikt til å bygge ned verken Teater Innlandet eller Musikk i Innlandet, ei heller de profesjonelle kunstinstitusjonene. Men i dagens situasjon, må vi alle gjøre vurderinger med hensyn til bruk av ressurser og penger. Ingen blir uberørt av dette, verken frivillige organisasjoner eller profesjonelle institusjoner, sa Tom Svellet (Ap).

Politisk behandling

Joakim Ekseth (H) fremmet et tilleggsforslag på vegne av H, MDG, Ap og Pensjonistpartiet, der de ber administrasjonen om å få en sak om fylkeskommunens strategiske kultursatsing til politisk behandling. Dette er blant annet for å sikre kulturlivet større forutsigbarhet.

Tilleggsforslaget ble vedtatt mot de to stemmene til Frp.

Truls Gihlemoen (Frp) varslet fra talerstolen at de kom til å stemme imot alle forslagene fordi de ønsker å se annerledes på tildelinger av kulturmidler.

Aud Hove (Sp) fremmet et alternativt forslag på vegne av Sp og Rødt, der de tok penger fra fire store aktører og fordelte disse på 12 andre søkere.

Forslaget falt med 4 mot 10 stemmer.

Innstillingen fra hovedutvalg for kultur ble vedtatt med 9 mot 5 stemmer.

Fylkesutvalget, som har 15 medlemmer, manglet ett medlem i behandlingen av sakene tirsdag.

Les sakspapirene PS 3/2024

Disse får penger i 2024

Hamar-regionen

 • Teater Innlandet: 14 millioner kroner
 • Kunstbanken: 8,150 millioner kroner
 • RingsakerOperaen: 1,24 millioner kroner
 • Innlandet Musikkråd: 700 000 kroner
 • Hedmarken Symfoniorkester: 250 000 kroner
 • Stoppested Verden: 200 000 kroner
 • AnJazz – Hamar jazzfestival: 200 000 kroner
 • Kirsten Flagstad-festivalen: 186 000 kroner
 • Nordisk poesifestival – Rolf Jacobsen-dagene: 100 000 kroner

Lillehammer-regionen

 • Filminvest AS: 5,42 millioner kroner
 • Lillehammer kunstmuseum: 2,8 millioner kroner
 • Østnorsk filmsenter: 2,65 millioner kroner
 • Oplandia kunstsenter: 2,5 millioner kroner
 • Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene: 1,136 millioner kroner
 • Norges Musikkorpsforbund – 450 000 kroner
 • Norsk Husflidslag – 400 000 kroner
 • Amandus, Lillehammer internasjonale filmfestival: 228 000 kroner
 • Dølajazz – Lillehammer jazzfestival: 200 000 kroner

Gjøvik-regionen

 • Musikk i Innlandet: 9,57 millioner kroner
 • R.E.D. dans: 500 000 kroner
 • Orkester Innlandet: 250 000 kroner
 • DansINN: 170 000 kroner
 • Fredvikafestivalen: 150 000 kroner
 • Ny musikk Innlandet: 125 000 kroner
 • Resonans: 125 000 kroner

Kongsvinger-regionen

 • Teater i Glåmdalen: 1,5 millioner kroner
 • Eventyrfestningen: 100 000 kroner

Midt-Gudbrandsdal

 • Kulturfestivalen Peer Gynt: 1,950 millioner kroner

Sør-Østerdal

 • Festspillene i Elverum: 1 millioner kroner
 • Movies on war: 185 000 kroner

Valdres

 • Leug AS – Fjelldansen: 450 000 kroner
 • Valdres sommersymfoni: 450 000 kroner
 • Jørn Hilme-stemnet: 325 000 kroner
 • Vinjerock: 150 000 kroner
 • Hemsingfestivalen: 140 000 kroner
 • Strunkeveko: 110 000 kroner

Hadeland

 • Operafest Røykenvik: 150 000 kroner

Nord-Østerdal

 • Teater i Fjellregionen: 1,5 millioner kroner
 • Livestock: 150 000 kroner
 • Opera di Setra: 150 000 kroner

Ingen bestemt region

 • Østlandsutstillingen: 400 000 kroner
 • Østnorsk jazzsenter: 200 000 kroner
 • MØST: 100 000 kroner  

Samordner tilskudd til idrettsarrangement

Fylkesutvalget vedtok også å samle de to tilskuddsordningene Arrangementsutvikling idrett og Store arrangementer idrett til én felles ordning.

Navnet på ordningen blir Arrangementsutvikling idrett, og retningslinjene og kriteriene for den opprinnelige ordningen med samme navn skal også gjelde for den nye felles ordningen. I år er det 3,3 millioner kroner i potten, som skal fordeles over to søknadsrunder.

Målet med å slå sammen disse to ordningene er å skape en mer helhetlig, rettferdig og allment kjent ordning for tilskudd til idrettsarrangement. Det er også et mål at det skal bli enklere og mer forståelig for søkerne.

Les sakspapirene PS 2/2024