Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune
Nyheter forsiden
Collage av matklokketårnbilder

Klokketårnene er et særpreg ved de brede bygdene på Hedmarken. Nå har et større prosjekt resultert i boka «Matklokketårn på Hedmarken».

Torsdag 9. januar kl. 17.00 inviterer Den norske kirke, Ringsaker kommune og Innlandet fylkeskommune til ulykkesmarkering i Moelv.

 

Fv. 33

Fra 1. januar 2020 overtar fylkeskommunene alt arbeid knyttet til planlegging, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av fylkesvegene.

Rundt 40 representanter fra ulike entreprenører fikk nylig en orientering om kommende driftskontrakter i Innlandet fylkeskommune.

I løpet av 2020 vil Innlandet fylkeskommune lyse ut over ti kontrakter knyttet til drift og vedlikehold.

Når du skal i kontakt med fylkeskommunen etter årsskiftet, er det nye adresser som gjelder.

Musikk i Innlandet blir etablert allerede i 2020. Rammen til fylkesveginvesteringer økes med 100 millioner kroner i 2020. Dessuten settes det av 10 millioner kroner til bredbånd.

Fagmiljøene i Innlandet fylkeskommune skal samlokaliseres på Hamar og Lillehammer i løpet av 2020. Fra 2021 skal de ansatte på Hamar over i midlertidige lokaler på grunn av rehabilitering.

Fylkesordfører i Innlandet Even Aleksander Hagen mener det er bedre å bygge et nytt fylke det er godt å bo i enn å jobbe for reversering av fylkessammenslåingen.

Tre videregående skoler i Innlandet tilbyr spisset toppidrett. Tilbudet blir foreslått videreført av fylkesutvalget til tross for prosjektleders forslag om å avvikle.

Innlandets første budsjett er klart. Budsjettet bærer preg av omstillingsprosessen som pågår, og det er flere usikkerhetsfaktorer foran politikernes behandling av budsjettet.

Til toppen