Digitale bibliotektjenester for Innlandet

Innlandet fylkesbibliotek vil samle og synliggjøre ulike regionale, nasjonale og internasjonale fellestjenester til nytte og bruk for bibliotekene i Innlandet. 

Ulike bibliotektjenester samt nasjonale digitale bibliotektjenester finner du her.

Digitale bibliotektjenester

Nyheter

Kalender

Til toppen