Plan, statistikk og folkehelse - Innlandet fylkeskommune

Nyheter

  • 06.07.2022 Bylivkonferansen 2022 har fokus på fritidsbebyggelse. Fra stølsgrend til hytteby
    Hvordan ivareta en hensynsfull arealforvaltning og samtidig legge til rette for hytter?
  • 05.07.2022 Folksomt ved Mjøsfronten på Hamar, men det er plass til flere. Hamar er en av byene i Innlandet der det er ventet at befolkningen vil stige fram mot 2050. 16 000 flere innlendinger i 2050
    I dag kom ferske prognoser fra Statistisk sentralbyrå. De beregner en folketallsvekst i Innlandet på 4 prosent fram...
  • 21.06.2022 Regional plan på høring
    Forslag til Regional plan for det inkluderende Innlandet legges ut på høring. Frist for tilbakemelding er 15. oktober.
Til toppen