Fylkestinget

Innlandet fylkesting består av 57 representanter fra 11 politiske partier. Thomas Breen (Ap) er fylkesordfører og Hanne Alstrup Velure (H) er fylkesvaraordfører.

Se møtekalender og saksdokumenter 

Klikk på datoen i møtekalenderen og deretter dato for å komme til saksdokumentene.

Endringsforslag til politiske saker i fylkestinget

Laster...

Nett-TV

Fylkestinget på nett-TV

Arbeiderpartiet

Senterpartiet

Høyre

Fremskrittspartiet

Sosialistisk Venstreparti

Pensjonistpartiet

Rødt

Venstre

Miljøpartiet De Grønne

Industri- og Næringspartiet

Kristelig Folkeparti