Millioner til tre svensk-norske prosjekter

Tre prosjekter fra Innlandet får til sammen nær 7,7 millioner kroner i støtte fra Interreg Sverige-Norge-programmet.

Utviklingsmidler i landbruket

Har du en idé til et utviklingsprosjekt innenfor landbruk? Da kan du søke om tilskudd. Vi behandler søknader fortløpende.

Korleis betre integreringa i distrikta?

Lokal informasjonsplattform og regional jobbsentral. Dette er to av elleve anbefalingar som prosjektet MATILDE tilrår.

4,75 millioner kroner til Interreg-prosjekter

Tre prosjekter i Innlandet med svenske samarbeidspartnere får penger av fylkeskommunen.

Skal øke kompetansen i treindustrien

Prosjektet Heartwood skal bidra til kompetansepåfyll innenfor den skogbaserte industrien.

Lær mer om sirkulær økonomi

Hvordan kan bedrifter og offentlige virksomheter jobbe sirkulært?

Innlandsporteføljen skal finne vinnerprosjektene

Gjennom prosjektet Innlandsporteføljen skal vi finne grønne prosjekter med størst potensial for ny verdiskaping i Innlandet.

Elever sammen for et sterkere naturbrukstilbud

Elever ved fylkets naturbruksskoler markedsfører programfaget naturbruk gjennom prosjektet PS!Naturbruk.

Østerdalen på reiselivskartet

Vi bor i et stort og slagkraftig reiselivsfylke, med ambisjon om å styrke denne posisjonen. Innlandet fylkeskommune er opptatt av at også Østerdalen må med i dette arbeidet.

Ekstraordinær støtte til Tretten

Fylkesutvalget har vedtatt å gi en million kroner til næringslivet som er rammet av brukollapsen på Tretten.