Støtter satsing på teknologi

Vitensenteret på Gjøvik får penger til prosjektet Techløftet Innlandet.

To kvinnelige ingeniører studerer figurer på to dataskjermer i et teknologisk miljø - Klikk for stort bildeVitensenteret håper å øke andelen jenter som velger realfag og teknologi. Mostphotos

Det vedtok fylkesutvalget tirsdag.

Tilskuddet er på drøyt 1,6 millioner kroner og gjelder for første år av prosjektperioden.

Techløftet Innlandet skal fremme interessen for teknologi og løfte den digitale kompetansen blant barn og unge gjennom konkrete tiltak. Det er også et mål å øke andelen jenter som velger realfag og teknologi.

Fem arbeidspakker

Prosjektet skal struktureres gjennom fem arbeidspakker, som alle er konkrete tiltak. Tiltakene er å etablere et partnerskap med aktører fra hele fylket, arrangementet First Lego League, som er en forsknings- og teknologikonkurranse og Girl Tech Fest, som skal øke jenters interesse for teknologi og realfag.

Dessuten arrangerer Vitensenteret denne sommeren for første gang Tenk Tech Camp, som er et gratis arrangement for jenter mellom 13 og 19 år.

Vitensenteret ønsker også å videreutvikle pedagogiske undervisningsopplegg og lærerkurs sammen med NTNU.

Politisk behandling

Saken ble enstemmig vedtatt med et tilleggspunkt fremmet av Ole Mathias Rønaasen (Sp) om å invitere NHO og LO inn som samarbeidspartnere i prosjektet.

Les sakspapirene PS 95/2024