Satser videre på cybersikkerhet

Vaager Innovasjon får drøyt 1 million kroner til et prosjekt innenfor cybersikkerhet.

Anonym figur som prøver å åpne en hengelås på en pc - Klikk for stort bilde Mostphotos

Det vedtok hovedutvalg for næring onsdag.

Pengene skal gå til andre år av prosjektet Innovasjonskultur, tilfang og understøtting av klynge innenfor cybersikkerhet.

Cyber City

Dette året er felles identitet og arenaer for samhandling for aktører innen cybersikkerhet løftet fram.

Gjøvik kommune, Digital Innlandet og Vaager Innovasjon har utviklet et konsept for å styrke denne samhandlingen. Konseptet har fått navnet Cyber City og er per nå en pilot etablert av Gjøvik kommune i samarbeid med NTNU, Industribygg og bedrifter sprunget ut av forskningsmiljøet ved NTNU.

Å etablere Cyber City som en regional møteplass som samler akademia og næringsliv, er ett av delmålene til prosjektet.

Hovedmålet for prosjektet er at cybersikkerhetsarbeidet i Innlandet skal få større nasjonal oppmerksomhet.

Flere digitale trusler

Bakgrunnen for hele prosjektet er at cybersikkerhet har utviklet seg fra å være en utfordring for IT-avdelinger til å bli topprioritert i ledelsen. Årsaken til dette er økende antall digitale trusler som kan ha alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske virksomheter og for samfunnet generelt.

Innlandet har posisjonert seg som en ledende region innenfor cybersikkerhet, med utgangspunkt i NTNU Gjøvik og Cyberforsvaret på Jørstadmoen.

Satsingen på cybersikkerhet er også utgangspunktet for klyngesamarbeidet Norwegian Cybersecurity Cluster (NCC). Klyngen består av forskningsmiljøer, etablerte bedrifter og oppstartsselskaper.

Politisk behandling

Saken ble enstemmig vedtatt.

Les sakspapirene PS 17/2024